۱۳۹۰ بهمن ۲۷, پنجشنبه

شهر کابل جدید

                                                                                                                                                نوشته کریم پوپل
شهر کابل جدید
اداره انکشاف شهر جدید کابل  )دهسبز و باریک آب(
Dehsabz City Development Authority (DCDA


قبلا نقشه شهرکابل برای ۵۰۰-۷۵۰هزار باشنده ترتیب گردیده بود. در طی ۳۳ سال جنگ نفوس این شهر به ۴٫۵ میلون کشید. حدود ۱٫۸ میلون نفر در ۶۸ % شهر کابل خارج نقشه کابل در خانه‌های حود سر زندگی می‌نمایند. که بیجا ساختن اینها نا ممکن است. شهر بمشکلات کانالیزاسیون آب هوای تنفسی ازدیاد کثافات مبتلا است. طبق اظهارات بورد مستقل کابل جدید شهر کابل پس از ۱۵ سال دارای نفوس ۸ میلون خواهد بود. که برای آنها آّ ب وهوا موجود کافی نخواهد بود. بدین منظور ضرورت است تا شهر را وسعت داد. پروژه ساخت کابل جدید درسال۱۳۸۶ توسط جناب حامد کرزی پیشنهاد گردید. بدین لحاظ بورد با صلاحیت را موظف نمودند تا یک شهر جدیدرا بمنظورانکشاف تهیه منازل رهایشی برای ساکنین کابل جستجو نموده و پلان آنرا ترتیب نمایند. برنامه ریزی این شهردر ۲۴ مارس سال ۲۰۰۹ به تصویب شورای وزیران رسید. قرار است پایتخت از شهر کابل کهنه به این شهر منتقل گردد. این پروژه به ۳ مرحله تقسیم شده‌است.
v    .مرحله اول در سال ۲۰۱۰ شروع و در سال ۲۰۱۵ باید ختم گردد. درین مرحله باید برای ۴۰۰هزار نفر۸۰ هزار مسکن در ساحه ۴۹۰۰ هکتار اعمار گردد.این مرحله به ۱۱ بخش تقسیم شده است.
v    .مرحله دوم از سال ۲۰۱۵الی ۲۰۲۰
v    .مرحله سوم از سال از ۲۰۲۰الی ۲۰۲۵میباشد.                                                            
قرار است کار این پروژه در سال ۲۰۲۵ به اختتام برسد. این شهردر حدود یکنیم برابر کابل فعلی دربین ولسوالی دهسبز، میدان هوائی کابل و میدان هوای بگرام کوه مارکو و صافی واقع شمال کابل کهنه به مساحت ۵۰۰ کیلومتر مربع بشمول ساحه زراعتی سبز به ۷۵۰ کیلومتر مربع پلان شده‌است. ساحه باریک آب ساحه زراعتی وذخایر مواد زراعتی برنامه ریزی شده است این ساحه حدود ۱۷۵۰۰هکتار یا ۸۷۵۰۰جریب را احتوا خواهد نمود. که مجموعا قرار است دراین شهر ۳ میلون نفوس جا داده شود. این شهر دارای ۱۳ نفر بورد با صلاحت بوده که توسط ۷ نفر از مشاورین داخلی نظارت میشود. شهر کابل جدید مطابق به مودل وقت اعمار خواهد شد. مصارف مجموعی این شهر به ۳۵ ملیارد دالر کشانیده خواهد شد. در نظر است کمپنی جاپانی بنام جایکا زیر بنا این شهر را اعمار نماید.
آب آشامیدنی
ظرفیت آب زیر زمینی کابل دریک سال ۱۶۶ میلون متر مکعب به نورم ۹۰ لیتر میباشد که تا حدود ۵ میلون از آن استفاده خواهد نمود.در نظر است آب این پروژه از دریای پنجشیر تمویل گردد. در نظر است نورم آبرا از ۹۰ لیتر به ۱۲۰ لیتر فی نفر در یک روز برسانند. مصارف یک روز آّب ۳۶۰۰۰۰متر مکعب مصارف یکسال اضافه از ۱۲۹ میلون متر مکعب خواهد رسید.
چالشها در تطبیق این ماستر پلان
این طبیعی است که در چنین کشور جنگ زده چنین پروژه بزرگ بدون چالش باشد ولی در صورتیکه دلسورانه صادقانه عمل شود. برای این وطن عادی است. ذیلاً در موردمشکلات چنین نگاشته میشود.
Ø     .بد امنی و جلو گیری از حملات شورشیان مسلح در منطقه یک معضله همیشگی است.
Ø     .هزینه این پروژه از توان دولت افغانستان وکشورهای خارجی در چنین شرایط بالا است.
Ø     .قسمت زیاد زیر بنا این پروژه (مکتب سرک برق آب کانالیزاسیون مارکیتها دفاتر وزارت خانه ها وغیره) را دولت مجبور است قبل از ساختمان اعمار نماید. برای دولت که دریک سال بیشتر از یک ملیارد دالر را پوره نمی تواند چگونه مصارف ساختمان را پوره خواهد نمود. کمپنی های خارج از سرمایه گذاری در چنین شرایط نامعلوم وگنگ ابا خواهند ورزید.
Ø     . مشکلات تهیه مواد خام با آنهم که همسایگان بندرهای خودرا بروی افغانستان مسدود نموده است.
Ø     .در صورتیکه کارکنان دولت صادقانه عمل ننمایند مانند کابل کهنه این زمینها و خانه ها در مراحل اول بدست دلالان سیاسی و تجارتی خواهد افتاد. ده و صد چند از مردم مفاد خواهند گرفت. قبلآ یک تعداد افراد که با دستگاه دولت سازش نموده بودند. فریبانه بنام شرکت ساختمانی زمین ها را از دولت گرفته بقیمت خیلی گران بالای مردم بفروش رسانیدن و در اخیر خود فرار نمودند. شورای ملی افغانستان این قضیه را بنام خیانت ملی محسوب نمودند.امید تکرار نگردد.
راه حل و پیشنهاد
 غرض تقویه حیات و حیثیت کامندان دولتی  دولت باید یک بخش را برای کارمندان دولت ازطریق وزارت خانه ها بقسم سهمیه توزیع نماید. قسمت را به افسران اردو پولیس وخاد دهند .قسمت دیگر آنرا به افراد واجد شرایط وباشندگان که تذکره کابل دارند یا بکسانیکه  درشهر کابل اقامه  دایمی دارند توزیع شود. در غیر شما خود تصور خواهید نمود. امکان آن خواهد رفت تا وزارت خانه ها و قوای مسلح سهمیه خودرا خود اعمار نمایند.
منابع
1.ویب سایت اداره انکشاف شهر جدید کابل  )دهسبز و باریک آب                                                                           (            http://www.dcda.gov.af/site_files/certificationeng.pdf                                                                    
   2. نمرات رهایشی پروژهء کابل جدید به طور غیر قانونی بفروش می رسد. سایت رادید آزادی         http://da.azadiradio.org/content/article/24472517.html
*وبگاه اداره کابل جدید
*اقتصاد افغانستان - کابل جدید ویکی پیدیا انگلیسی
*جاپان در اعمار زیربنای کابل جدید همکاری می کنددر وبگاه پیام روز سایت خبری و تحلیلی
[ http://payamerooz.net/news-afqanestan/1507-1389-01-02-18-51-35.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر