۱۳۹۱ مهر ۲۸, جمعه

فهرست پرندگان افغانستان

فهرست پرندگان افغانستان

شماره نام پرنده نام علمی بزبان انگلیسی الگو
راسته کشم سانان: Podicipediformes
فامیل مرغابی کشیم واسفرود: Podicipedidae در جهان ۲۰ نوع اسفرود وجود دارد که ۵ نوع ان در افغانستان دیده شده‌است. پرچم افغانستان
۱ کشم خورد Tachybaptus ruficollis small Greb
Tachybaptus ruficollis - Bueng Boraphet.jpg
۲ کشسم گردن سرخ Podiceps grisegena red nack greb
Grèbejougrisparade.jpg
۳ کشیم بزرگ Podiceps cristatus Great Crested Grebe
Podiceps cristatus 2 - Lake Dulverton.jpg
۴ کشیم تاجدار Podiceps auritus Slavonian Grebe
Horned Grebe - Podiceps auritus.jpg
۵ کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis Black-necked Grebe
Podiceps nigricollis (Marek Szczepanek)2.jpg
راسته: Pelecaniformes.
خانواده: Pelecanidae در جهان ۸ نوع پلیکان وجود داردکه ۳ نوع آن در افغانستان زیست می‌نمایند. حیوان بزرگ ماهی خواربا منقار بزرگ وخریطه دار می‌باشد. این پرنده سخت مورد اذیت کشورهای آسیائی بخصوص افغانستان قرار دارد پرواز این پرنده کوتاه وبه ارتفاع کم می‌باشد.پرچم افغانستان
۷ قطان سفید بزرگ Pelecanus onocrotalus Great White Pelican
Whitepelican edit shadowlift.jpg
۸ قطان خال دار Pelecanus philippensis Spot-billed Pelican
Spot-billed Pelican.jpg
۹ قطان پرپری یا سگ قطان Pelecanus crispus Dalmatian Pelican
Pelecanus crispus-20030720.jpg
راسته: Pelecaniformes.
فامیل: Phalacrocoracidae پرنده‌است که در کنار ساحل پیدا می‌شود. در جهان ۳۸ نوع این پرنده وجود دارد که از جمله ۳ ان در افغانستان بمشاهده رسیده‌است. شکارچیان ماهی این پرنده را بمنظور شکار ماهی نگه داری می‌نمایند. در اروپا تعداد بیشتر از یک میلون این پرنده در حفاظت اند. برنگهای سیاه وسفید وجود دارد.
۱۱ ازمند بزرگ Phalacrocorax carbo Great Cormorant
Phalacrocorax carbo ja01.jpg
۱۲ آزمند کوچک Phalacrocorax niger Little Cormorant
Little cormorant (Microcarbo niger) - 20070322.jpg
۱۳ آزمند کوتوله Phalacrocorax pygmaeus Pygmy Cormorant
Phalacrocorax pygmeus 1 (Martin Mecnarowski).jpg
راسته لک لک سانان: Ciconiiformes
فامیل: Ardeidae
فامیل Ardeidae دارای نوع بیترن‌ها، ایرونها، و اگریتها می‌باشد. ایرونها و اگریتها دارای اندازه متوسط و بزرگ می‌باشد. هکذا دارای منقار و گردن دراز مانند لک لک‌ها می‌باشند ولی بیترنها دارای گردن کوتاه و منقار وجسامت کوچک دارند. پرنده کنار ساحل است. بعضی نوع ایرونها پرنده گان را نیز می‌خورند. در جهان ۶۱ نوع وجود دارد که ۸ نوع ان در افغانستان وجود دارد. این پرنده شباعت به کلنگ دارد.

۱۴ حواصیل خاکستری Ardea cinerea Grey Heron
Ardea cinerea - Pak Thale.jpg
۱۵ حواصیل بنفش Ardea purpurea Purple Heron
Ardea purpurea -Lake Baringo, Great Rift Valley, Kenya -adult and chicks-8.jpg
۱۶ حواصیل سفید Ardea alba Great Egret
Great Egret Fish.jpg
۱۷ حواصیل سفید خورد Egretta garzetta Little Egret
Little Egret Reflection.jpg
۱۸ حواصیل زرد Ardeola ralloides Squacco Heron
090504-squacco-heron-in-flight.jpg
۱۹ ایرون هندی Ardeola grayii Indian Pond-Heron
Indian Pond Heron in Sri Lanka.jpg
۲۰ حواصیل شب Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron
Nycticorax-nycticorax.jpg
۲۱ حواصیل سبز Botaurus stellaris Great Bittern
Botaurus stellaris (Marek Szczepanek).jpg
فامیل: Ciconiidae لک لکها دارای پا دراز و منقار دراز وآواز بلند می‌باشند در جهان ۱۹ نوع وجود دارد که دو نوع آن در افغانستان دیده شده‌است. بعضی انواع ان مهاجرت می‌نمایند.
۲۲ لک لک سیاه Ciconia nigra Black Stork
Ciconia nigra -Kruger National Park-8.jpg
۲۳ لک لک سفید Ciconia ciconia White Stork
Ciconia ciconia2.jpg
. فامیل: Threskiornithidae
۲۴ قره ناز Plegadis falcinellus Glossy Ibis
Plegadis falcinellus (aka) background blurred.jpg
۲۵ کفچه نوک Platalea leucorodia Common Spoonbill
Spoonbill50.jpg
راسته: Phoenicopteriformes.
فامیلی: Phoenicopteridae در آبهای کم عمق گشت وگذار دارند. دارای منقار پهن و کوتاه اندپاهای آن مانند لک لک دراز اند. در جهان ۶ نوع وجود دارد دو گونه آن در افغانستان وجود دارد.
۲۶ فلامینگ بزرگ Phoenicopterus roseus Greater Flamingo
Greater flamingo.jpg
۲۷ فلامینگ کوچکتر Phoenicopterus minor Lesser Flamingo
Lesser-flamingos.jpg
راسته: Anseriformes.
خانواده: Anatidae این ۳نوع پرنده در میان پرهای خود مواد مخلق چربی را دارندبدین لحاظ در آب خوب شنا می‌نمایند. ۱۳۱گونه در جهان وجود دارد از جمله ۲۹ گونه آن در افغانستان وجود دارد.
۲۸ قو ماکیان Cygnus olor Mute Swan
CygneVaires.jpg
۲۹ قو فریاد کش Cygnus cygnus Whooper Swan
Singschwan.jpg
۳۰ غاز پیشانی سفید Anser albifrons Greater White-fronted Goose
Goose-skater-web.jpg
۳۱ قاز خاکستری Anser anser Greylag Goose
Greylag Goose - St James's Park, London - Nov 2006.jpg
۳۲ قاز سر خال دار Anser indicus Bar-headed Goose
Bar-headed Goose - St James's Park, London - Nov 2006.jpg
۳۳ آنقوت Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck
A couple of Tadorna ferruginea.jpg
۳۴ تنجه یا صدف خوار Tadorna tadorna Common Shelduck
Common Shelduck (Tadorna tadorna) at Sylvan Heights.jpg
۳۵ قاز خوتکا Nettapus coromandelianus Cotton Pygmy-goose
Cotton Pygmy-goose.jpg
۳۶ گیلار Anas penelope Eurasian Wigeon
Anas penelope kuribo cropped.jpg
۳۷ مرغابی کاکلی (Anas falcata Falcated Duck
Falcated.duck.arp.750pix.jpg
۳۸ اردک ارده‌ای Anas strepera Gadwall

نر
۳۹ مرغابی کله ابلق Anas formosa Baikal Teal
Anas.formosa.4.jpg
۴۰ خوتکا Anas crecca Common Teal
Flickr - Rainbirder - EurasianTeal in flight (cropped).jpg
۴۱ مرغابی سر سبز Anas platyrhynchos Mallard
Anas platyrhynchos male female quadrat.jpg
۴۲ مرغابی دم جغه Anas acuta Northern Pintail
Northern Pintails (Male & Female) I IMG 0911.jpg
۴۳ خوتکا ابروسفید Anas querquedula Garganey
Garganey (Anas querquedula) RWD3.jpg
۴۴ اردک نول پهن Anas clypeata Northern Shoveler
Northern Shoveler Anas clypeata.jpg
۴۵ اردک مرمری Marmaronetta angustirostris Marbled Teal
Marbled Teal (Marmaronetta angustirostris) RWD2.jpg
۴۶ اردک تاجدار Netta rufina Red-crested Pochard
Netta rufina m2.jpg
۴۷ اردک سر حنائی Aythya ferina Common Pochard
Aythya ferina Sandwell 2.jpg
۴۸ اردک بلوطی Aythya nyroca Ferruginous Duck
Aythya nyroca16.jpg
۴۹ اردک سیاه کاکل Aythya fuligula Tufted Duck
Tufted-Duck-male-female.jpg
۵۰ اردک سر سیاه Aythya marila Greater Scaup
Greater-scaup-male2.jpg
۵۱ اسکوتر بال سفید Melanitta fusca Velvet Scoter -
۵۲ اردک چشم طلائی Bucephala clangula Common Goldeneye
Common Goldeneye.jpg
۵۳ مرگوش سفید Mergellus albellus Smew
Smew.both.arp.600pix.jpg
۵۴ مرگوش کاکلی Mergus serrator Red-breasted Merganser
Mergus serrator -New Jersey -USA -winter-8.jpg
۵۵ مرگوش بزرگ Mergus merganser Goosander
Mergus merganser -Sandwell -England -male-8.jpg
۵۶ اردک سرسفید Oxyura leucocephala White-headed Duck
Whiteheadduck.jpg
راسته: Falconiformes.
خانواده: Pandionidae یک نوع این پرنده در افغانستان حیات بسر می‌برند.

۵۷ عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus Osprey
Osprey mg 9605.jpg
راسته: Falconiformes
خانواده: Accipitridae عقاب ، باز (سارگیه) و لاشخوارها(کرکس یا کل مرغ) ۲۳۳گونه در جهان وجود دارد از جمله ۳۰ گونه آن در افغانستان وجود دارد
۵۸ سارگیه جنگلی Pernis apivorus European Honey Buzzard
Pernis apivorus by John Gould improved.jpg
۵۹ کورکوربال سیاه Elanus caeruleus Black-shouldered Kite
Elanus axillaris -Royal Botanic Gardens, Cranbourne, Melbourne, Victoria, Australia-8.jpg
۶۰ کورکور حنائی Milvus milvus Red Kite
Milvus milvus R(ThKraft).jpg
۶۱ کورکور سیاه Milvus migrans Black Kite
Milvus migrans -Kathmandu, Nepal-444.jpg
۶۲ عقاب دریائی پالاس Haliaeetus leucoryphus Pallas's Fish Eagle
Haliaeetus leucocephalus2.jpg
۶۳ عقاب دریایی دم سفید Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle
Haliaeetus albicilla -captive-8a.jpg
۶۴ هما (مرغ اسخوان خوار) Gypaetus barbatus Lammergeier
Bartgeier Gypaetus barbatus front Richard Bartz.jpg
۶۵ کرکس(لاشخوار)مصری Neophron percnopterus Egyptian Vulture
Egyptian vulture.jpg
۶۶ کرکس پشت سفید Gyps bengalensis White-rumped Vulture
Gyps bengalensis PLoS.png
۶۷ کل مرغ همالیائی Gyps himalayensis Himalayan Griffon
Juvenile Himalayan Griffon Vulture (Gyps himalayensis).jpg
۶۸ کرکس (دال) Gyps fulvus Eurasian Griffon
Gyps fulvus -Oakland Zoo-8a.jpg
۶۹ دال سیاه Aegypius monachus Cinereous Vulture
Aegypius monachus.jpg
۷۰ عقاب مار خور Circaetus gallicus Short-toed Snake Eagle
Circaetus gallicus 02.JPG
۷۱ سنقرتالابی Circus aeruginosus Western Marsh-Harrier
Rohrweihe.jpg
۷۲ سنقر خاکستری Circus cyaneus Hen Harrier
Northern (Hen) Harrier.jpg
۷۳ سنقر سفید Circus macrourus Pallid Harrier
Circus macrourus.jpg
۷۴ سنقر گندمزار Circus pygargus Montagu's Harrier
Monties.jpg
۷۵ پیغوی کوچک Accipiter badius Shikra
Shikra1.jpg
۷۶ قرقی Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk
Accipiter nisus Meneer Zjeroen.jpg
۷۷ باز Accipiter gentilis Northern Goshawk
Northern Goshawk ad M2.jpg
۷۸ سارگپه چشم سفید Butastur teesa White-eyed Buzzard
White-eyed Buzzard (Butastur teesa) in Kawal WS, AP W IMG 2222.jpg
۷۹ ساگه معمولی Buteo buteo Common Buzzard
Buteo buteo -Netherlands-8.jpg
۸۰ سارگپه پا بلند Buteo rufinus Long-legged Buzzard
Buteo rufinus.jpg
۸۱ سارگپه پر پا Buteo lagopus Rough-legged Buzzard
Buteo lagopus 29283.JPG
۸۲ عقاب خالدار بزرگ Aquila clanga Greater Spotted Eagle
Great spotted Eagle I2 IMG 8358.jpg
۸۳ عقاب صحرایی Aquila nipalensis Steppe Eagle
Aquila nipalensis 2010.JPG
۸۴ عقاب شاهی - شاه باز Aquila heliaca Imperial Eagle
Impeagle.JPG
۸۵ عقاب طلایی Aquila chrysaetos Golden Eagle
GoldenEagle-Nova.jpg
۸۶ عقاب بونیلی Aquila fasciatus Bonelli's Eagle
Habichtsadler.jpg
۸۷ عقاب بوت یا عقاب مهاجر Aquila pennatus Booted Eagle
Booted Eagle NAUMANN.jpg
خانواده:Falconidae شاهین سانان (Falcons)این گونه پرنده‌ها از عقاب باشه هاکس و باز فرق دارد زیرا شکار را به عوض پای با منقار می‌کشند. در جهان ۶۲ گونه ازین پرنده وجود دارد که از چمله ۱۱ نوع آن در افغانستان زیست دارند.
۸۸ دلیجه کوچک / شاهین کوچک Falco naumanni Lesser Kestrel
Male and female Lesser Kestrels.jpg
۸۹ دلیجه Falco tinnunculus Common Kestrel
Common kestrel falco tinnunculus.jpg
۹۰ شاهین پاسرخ Falco vespertinus Red-footed Falcon
Falco vespertinus NAUMANN.jpg
۹۱ شاهین آمور Falco amurensis Amur Falcon
Falco amurensis -Mongolia-8.jpg
۹۲ شاهین ترمتای lumbarius Merlin
Falco columbarius Male.jpg
۹۳ لیل (شاهین زیبا) Falco subbuteo Eurasian Hobby
Falco subbuteo NAUMANN.jpg
۹۴ شاهین بلوچی Falco jugger Laggar Falcon
Luggerfalke.jpg
۹۵ شاهین چرخ یا بالابان Falco cherrug Saker Falcon
Falco cherrug (Marek Szczepanek).jpg
۹۶ شاهین کوچک Falco rusticolus Gyrfalcon
Falco rusticolus white cropped.jpg
۹۷ بحری (شاهین) Falco pelegrinoides Barbary Falcon
Wüstenfalke.jpg
۹۸ بحری Falco peregrinus Peregrine Falcon
Falco peregrinus -Nova Scotia, Canada -eating-8.jpg
راسته ماکیانسانان:Galliformes
خانواده: Phasianidae انواع کبک و قرقاول: پرنده گان این فامیل خیلی زیبا می‌باشد. قرقاول که بنام خراس جنگلی وصحرا یاد می‌شود خیلی زیبا می باشدو. انواع که در ین فامیل شامل اند شامل کبک، قرقاول، بلدرچین(بودنه)، کبک برفی، دراج مرغ، باقرقره، بوقلمون، تیهو، و طاووس است. در جهان ۱۵۶ گونه ازین نوع وجود دارد از جمله ۱۳ نوع آن در افغانستان حیات بسر می‌برند.
۹۹ کبک دری تبت Tetraogallus tibetanus Tibetan Snowcock
Tetraogallus tibetanus.jpg
۱۰۰ کبک دری همالیائی Tetraogallus himalayensis Himalayan Snowcock
Himalayan Snowcock.jpg
۱۰۱ کبک Alectoris chukar Chukar
Alectoris-chukar-001.jpg
۱۰۲ کبک سی سی Ammoperdix griseogularis See-see Partridge
Ammoperdix griseogularis.jpg
۱۰۳ دراج سیاه Francolinus francolinus Black Francolin
Black Francolin.jpg
۱۰۴ مرغ جیرفتی Francolinus pondicerianus Grey Francolin
Grey Francolin RWD2.jpg
۱۰۵ بلدرچین معمولی(بودنه) Coturnix coturnix Common Quail
Coturnix coturnix (Warsaw zoo)-1.JPG
۱۰۶ بلدرچین بارانی Coturnix coromandelica Rain Quail
Coturnix coromandelica.jpg
۱۰۷ قرقاول Pucrasia macrolopha Koklass Pheasant
PucrasiaXanthospilaWolf.jpg
۱۰۸ مونال هیمالیایی Lophophorus impejanus Himalayan Monal
Lophophorus impejanus -Fife Animal Park, Scotland-8a.jpg
۱۰۹ قرقاول سرخوش Catreus wallichi Cheer Pheasant
Catreus wallichii hm.jpg
۱۱۰ قرقاول گردن حلقه‌ای Phasianus colchicus Common Pheasant
Phasianus colchicus 2 tom (Lukasz Lukasik).jpg
خانواده: Turnicidae این پرندگان شباعت زیاد به بلدر چینان دارد. نر و ماده آن کدام تفاوت چهره ندارد. صرف جنس ماده روشنتر از نر است. پرنده نر بالای تخم نشسته و چوچه را بدنیا می‌آورد. در جهان ۱۶ گونه وجود دارد در افغانستان یکنوع این پرنده وجود دارد.
۱۱۱ جل Turnix sylvatica Small Buttonquail
Turnix sylvatica.jpg
= خانواده: Gruidae کلنگ پرنده دراز پا و گردن می‌باشد. در اثنا پرواز پی هم نمی‌روند. کلنگ دارای رقص ودانس مخصوص اند. در اثنا پرواز قیل وقال می‌کند. در جهان ۱۵ نوع وجود دارد در افغانستان ۳ نوع آن زیست می‌نمایند.
۱۱۲ درنا یا کلنگ خاکستری Anthropoides virgo Demoiselle Crane
Demoiselle crane anthropoides virgo.jpg
۱۱۳ کلنگ سایبریائی Grus leucogeranus Siberian Crane
Schneekranich Grus leucogeranus 090501 We 147.JPG
۱۱۴ کلنگ معمولی Grus grus Common Crane
Grus grus 1 (Marek Szczepanek).jpg
= خانواده: Rallidae جنس:چنگر یلوه طاوسک می‌باشد. یک خانواده بزرگ بوده که دارای جسامت خورد وبزرگ می‌باشند. این پرندگانی باتلاقی در کنار دریا جهیل آب استاده و درمیان علفزار زندگی می‌نمایند. اغلب خود را از انظار مخفی می‌سازند و بیشتر صدایشان شنیده می‌شود تا اینکه دیده شوند. بال‌هائی کوتاه و گرد دارند، دمشان کوتاه‌است و اغلب آنرا بالا نگه می‌دارند. پرواز آنها معمولا کوتاه مدت است و در این حالت پاها و پنجه‌های بلندشان آویزان قرار می‌گیرد. در این تیره چنگرها پرجثه‌ترند با سری نسبتا کوچک و پنجه‌های بلند که متناسب با راه رفتن روی گیاهان آبزی است هنگام شنا اغلب سر خود را تکان می‌دهند. نر و ماده آنها معمولا همشکل است و بیشتر آنها تک‌زی هستند. روی زمین یا در نیزارها آشیانه می‌سازند. از مواد مختلف حیوانی و گیاهی برای تغذیه استفاده می‌کنند. در جهان ۱۴۳ گونه وجود دارد از جمله ۸ نوع آن در افغانستان حیات بسر می‌برند.
۱۱۵ یلوه آبی Rallus aquaticus Water Rail
Flickr - Rainbirder - Water Rail(Rallus aquaticus).jpg
۱۱۶ یلوه حنایی Crex crex Corn Crake
Corncrake2.jpg
۱۱۷ یلوه کوچک Porzana parva Little Crake
Porzana parva Vlaskop cropped.jpg
۱۱۸ یلوه نوکسبز Porzana pusilla Baillon's Crake
Baillons Crake nov01 sherwood.JPG
۱۱۹ یلوه خالدار Porzana porzana Spotted Crake
Porzana porzana 3 (Marek Szczepanek).jpg
۱۲۰ طاووسک Porphyrio porphyrio Purple Swamphen
Porphyrio porphyrio poliocephalus - Bueng Boraphet.jpg
۱۲۱ چارخو یا چنگر نوکسرخ Gallinula chloropus Common Moorhen
Common Moorhen (Gallinula chloropus) in a Nelumbo nucifera (Indian Lotus) pond W IMG 8779.jpg
۱۲۲ چنگر Fulica atra Eurasian Coot
Eurasian Coot.jpg
خانواده: سیمرغان هوبرهOtididae این پرندگان دارای پاهای بزرگ و ناخونهای قوی می‌باشند. گردن و پاهایشان دراز است و بالهای پهنی دارند. منقارشان کلفت و نسبتا پهن است از پرندگان دنیای قدیم اند. پرندگانی هستند خشک‌زی که بیشتر در جای خشک و دشت‌های پر علف و زمین‌های زراعتی زندگی می‌کنند. آرام و با گردنی کشیده راه می‌روند، اغلب خود را از انظار مخفی می‌سازند و به محض احساس خطر صدا می‌کنند و یا به سرعت می‌دوند و کمتر پرواز می‌کنند. در زمان تولید نسل به تهنائی زندگی می‌نمایند در غیر به طور دسته جمعی دیده می‌شوند. نر و ماده آنها همشکل نمی‌باشند. در روی زمین آشیانه می‌سازند و همه چیز را می‌خورند. در جهان ۸ گونه از این پرندگان وجود دارد که ۳ نوع آن در افغانستان زندگی می‌نمایند.
۱۲۳ میش مرغ Otis tarda Great Bustard
Greatbustard.jpg
۱۲۴ هوبره Chlamydotis undulata Houbara Bustard
Houbara035.JPG
۱۲۵ زنگوله بال Tetrax tetrax Little Bustard
Tetrax male 1.JPG
راسته آبچلیک سانان: Charadriiformes.
خانواده: Jacanidae در جهان ۸ گونه از این پرندگان وجود دارد که ۱ نوع آن در افغانستان زندگی می‌نمایند.

۱۲۶ جاسان دم قرقاول Hydrophasianus chirurgus Pheasant-tailed Jacana
Pheasant tailed Jacana (Non-breeding) I IMG 8638.jpg
خانواده: Rostratulidae دارای پای کوتاه بدن دراز می‌باشد. در جهان ۲ گونه وجود دارد در افغانستان یکنوع آن پیدا می‌شود.
۱۲۷ یاشلک زیبا Rostratula benghalensis Greater Painted-snipe
Greater Painted-snipe (Female) I2 IMG 9477.jpg
خانواده: Haematopodidae پرندگان بزرگ و پر سر و صدا هستند، دارای جسامت ونول قوی اند.۱۱ نوع درجهان وجود دارد که از جمله یکنوع آن در افغانستان زیست می‌نمایند.
۱۲۸ صدف خوار Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher
Haematopus ostralegus Norway.jpg
خانواده: Recurvirostridae در جهان ۹نوع وجود دارد از جمله ۲ نوع آن در افغانستان پیدا می‌شود.
۱۲۹ منقار دراز Himantopus himantopus Black-winged Stilt
Himantopus himantopus - Pak Thale.jpg
۱۳۰ کج نول Recurvirostra avosetta Pied Avocet
Pied Avocet Recurvirostra avosetta.jpg
خانواده چاخ لق: Burhinidae یک خانواده بزرگ از خانواده چاخ لقان است. در مناطق خشک وحاره زندگی می‌نمایند. در جهان ۹نوع وجود دارد از جمله یک نوع آن در افغانستان پیدا می‌شود.
۱۳۱ چاخ لق Burhinus oedicnemus Eurasian Thick-knee
Burhinus oedicnemus0.jpg
خانواده گلاریول:Glareolidae این خانواده دارای پا کوتاه دم و بال دراز می‌باشند. در جهان ۱۷گونه وجود دارد که ۳ آن در افغانستان دیده می‌شود.
۱۳۲ دودوئک Cursorius cursor Cream-colored Courser
Cream-coloured Courser.jpg
۱۳۳ ﮔﻼﺭﻳﻮﻝ ﺑﺎﻝ ﺳﺮﺥ Glareola pratincola Collared Pratincole
Glareola pratincola in Ambosélie National Park kenya.jpg
۱۳۴ گلاریول کوچک Glareola lactea Small Pratincole
Small pranticole.jpg
= خانواده سلیمیان و خروس کلی:Charadriidae خانواده سلیمیان شامل سلیم، سلیم کوهی، و خروس کولی. می‌باشد. دارای جسامت کوچک یا متوسط ​​ بدن پهن گردن کوتاه، ضخیم قدامت و بال دراز دارند. در سراسر جهان یافت میشودعمدتا در زیستگاه‌های نزدیک به آب یافت می‌شود، هر چند موارد استثنا هم وجود دارد. ۶۶ گونه در سراسر جهان و ۱۲ گونه آن در افغانستان زیست می‌نماید.
۱۳۵ خروس کولی Vanellus vanellus Northern Lapwing
Northern Lapwing new.jpg
۱۳۶ دیدومک Vanellus indicus Red-wattled Lapwing
Red-wattled Lapwing denoised.jpg
۱۳۷ خروس کولی دشتی Vanellus gregarius Sociable Lapwing
SociablePlover.jpg
۱۳۸ خروس کولی دم سفید Vanellus leucurus White-tailed Lapwing
White tailed Lapwing I IMG 9928.jpg
۱۳۹ سلیم طلایی Pluvialis fulva Pacific Golden-Plover
Pacific Golden Plover (Pluvialis fulva) in Kolleru, AP W IMG 4108.jpg
۱۴۰ سلیم خاکستری Pluvialis squatarola Grey Plover
Pluvialis squaterola jcwf3.jpg
۱۴۱ سلیم طوقی Charadrius hiaticula Ringed Plover
Ringed Plover (Charadrius hiaticula) (11).jpg
۱۴۲ سلیم طوقی کوچک Charadrius dubius Little Ringed Plover
Charadrius dubius 4 (Marek Szczepanek).jpg
۱۴۳ سلیم کوچک Charadrius alexandrinus Kentish Plover
Snowy Plover srgb.jpg
۱۴۴ سلیم شنی کوچک Charadrius mongolus Lesser Sand Plover
Charadrius mongolus - Laem Phak Bia.jpg
۱۴۵ سلیم شنی Charadrius leschenaultii Greater Sand Plover
Greater Sand Plover.jpg
۱۴۶ سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus Caspian Plover
Charadrius asiaticus.jpg
= خانواده آبچلکها و همگونه آن:Scolopacidae پرندگانی هستند آبچر با پاهای نسبتا بلند یا خیلی بلند، بال‌های دراز که معمولا نوک تیز و زاویه‌دار است و منقار دراز و باریک که ممکن است راست یا خمیده باشد. پر و بال آنها اغلب در تابستان و زمستان متفاوت است. نوار بالی و طرح دمگاه و دم در تشخیص آنها اهمیت زیادی دارد. بیشتر آنها مهاجرند و تابستان‌ها را در سواحل جنوب منطقه زادوولد خود می گذرانند نسبتا اجتماعی هستند و بعضی از آنها گله‌های بزرگ تشکیل می‌دهند. نر و ماده آنها همشکل است. معمولا روی زمین آشیانه می‌سازند. جوجه آنها پوشیده از کرک‌پر است و بعد از خروج از تخم قادر به فعالیت می‌باشد. غذایشان شامل مواد مختلف حیوانی و بعضی مواد گیاهی است.۸۹نوع آن در جهان وجود دارد از جمله ۲۷ نوع ان در افغانستان یافت می‌شود.
۱۴۷ ابیا Scolopax rusticola Eurasian Woodcock
Woodcock earthworm.jpg
۱۴۸ پاشلک کوچک Lymnocryptes minimus Jack Snipe
Lymnocryptes minimus (Marek Szczepanek).jpg
۱۴۹ پاشلک تک زی Gallinago solitaria Solitary Snipe
Solitary Snipe (Gallinago solitaria).jpg
۱۵۰ پاشلک دم باریک Gallinago stenura Pintail Snipe
Pintail snipe or Swinhoe's.jpg
۱۵۱ پاشلک معمولی Gallinago gallinago Common Snipe
Gallinago gallinago a1.JPG
۱۵۲ گیلانشاه بال سفید Limosa limosa Black-tailed Godwit
Black-tailed Godwit cropped.jpg
۱۵۳ گیلانشاه حنایی Limosa lapponica Bar-tailed Godwit
Bar-tailed Godwit.jpg
۱۵۴ گیلانشاه ابروسفید Numenius phaeopus Whimbrel
Whimbrel Numenius phaeopus.jpg
۱۵۵ گیلانشاه خالدار Numenius tenuirostris Slender-billed Curlew
Numenius tenuirostris.jpg
۱۵۶ آبچلیک خالدار Tringa erythropus Spotted Redshank
Spotted Redshank (Tringa erythropus) at Bharatpur I IMG 5552.jpg
۱۵۷ آبچلیک پاسرخ Tringa totanus Common Redshank
Common Redshank Tringa totanus.jpg
۱۵۸ آبچلیک تالابی Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper
Tringa stagnatilis.jpg
۱۵۹ آبچلیک پا سبز Tringa nebularia Common Greenshank
Tringa nebularia - Laem Phak Bia.jpg
۱۶۰ گیلانشاه معمولی Numenius arquata Eurasian Curlew
Eurasian Curlew.jpg
۱۶۱ آبچلیک تکزی Tringa ochropus Green Sandpiper
Green Sandpiper (Tringa ochropus)- In Breeding plumage at Bharatpur I IMG 5533.jpg
۱۶۲ آبچلیک دودی Tringa glareola Wood Sandpiper
Wood Sandpiper.jpg
۱۶۳ آبچلیک نوک سر بالا Xenus cinereus Terek Sandpiper
Xenus cinereus (Alnus).jpg
۱۶۴ آبچلیک آواز خوان Actitis hypoleucos Common Sandpiper
Actitis hypoleucos 1 tb (Marek Szczepanek).jpg
۱۶۵ سنگ گردان Arenaria interpres Ruddy Turnstone
Arenaria interpres (habitus).jpg
۱۶۶ تلیله ساندرلینگ Calidris alba Sanderling
Calidris alba - Laem Phak Bia.jpg
۱۶۷ تلیله کوچک Calidris minuta Little Stint
Little Stint (Calidris minuta) (1).jpg
۱۶۸ تلیله دم سفید Calidris temminckii Temminck's Stint
Temmincks Stint.jpg
۱۶۹ تلیله بلوطی Calidris ferruginea Curlew Sandpiper
Calidris ferruginea (Marek Szczepanek).jpg
۱۷۰ تلیلهٔ شکم سیاه Calidris alpina Dunlin
Calidris alpina juv.jpg
۱۷۱ تلیلهٔ نوک پهن Limicola falcinellus Broad-billed Sandpiper
Limicola falcinellus Taiwan cropped.jpg
۱۷۲ آبچلیک شکیل Philomachus pugnax Ruff
Philomachus pugnax -Diergaarde Blijdorp-8c.jpg
۱۷۳ شناگر گردن سرخ Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope
Phalaropus lobatus -Iceland -swimming-8.jpg
خانواده کاکاپی، مرغان دریائی، ماهی خورک، مرغ نوروزی: Laridae این خانواده دارای جسامت متوسط ویا بزرگ اند. رنگ این پرندگان معمولا خاکستری یا سفید، که اغلب درای نشانه‌های سیاه و سفید بر روی سر یا بال می‌باشند. آنها چاق و چله، منقار دراز و پاها پرده دار می‌باشند. ۵۵ گونه آنها در سراسر جهان زیست می‌نماید ۸ گونه در افغانستان وجود دارد.
۱۷۴ کاکایی نوک سبز Larus canus Common Gull
Larus canus1.jpg
۱۷۵ کاکایی نقره‌ای Larus argentatus Herring Gull
Larus argentatus01.jpg
۱۷۶ کاکایی پشت سیاه Larus fuscus Lesser Black-backed Gull
Larus-fuscus-taxbox.jpg
۱۷۷ کاکایی پازرد Larus cachinnans Caspian Gull
Larus cachinnans 3 (Marek Szczepanek).jpg
۱۷۸ کاکایی بزرگ (کاکایی سر سیاه بزرگ Larus ichthyaetus Great Black-headed Gull
Larus ichthyaetus.jpg
۱۷۹ کاکایی سر قهوه‌ای Larus brunnicephalus Brown-headed Gull
Brown-headed Gull. in breeding plumage.jpg
۱۸۰ کاکایی سرسیاه Larus ridibundus Black-headed Gull
Chroicocephalus ridibundus (summer).jpg
۱۸۱ کاکایی صورتی Larus genei Slender-billed Gull
Larus genei.jpg
خانواده پرستوهای دریایی: Sternidae گروه پرندگان دریائی درای جسامت متوسط و بزرگ می‌باشند. ​​به طور کلی آبزی می‌باشند. رنگ پرهای اینها طور معمول خاکستری یا سفید بوده اغلب نشانه‌های سیاه و سفید بر روی سر خود دارند. اکثر این خانواده شکار ماهی را می‌نمایند اما برخی از حشرات سطح آب شیرین تغذیه می‌نمایند. به طور کلی طول عمر اینگونه پرندگان بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال میبشد. در سراسر جهان ۴۴ گونه وجود دارد که ۸ گونه آن در افغانستان وجود دارد.
۱۸۲ پرستو دریایی نوک کاکایی (پرستو دریایی نو ک کلفت) Sterna nilotica Gull-billed Tern
Gull-billed Tern.jpg
۱۸۳ پرستو دریایی خزر Sterna caspia Caspian Tern
Sterna-caspia-010.jpg
۱۸۴ پرستو دریایی رودخانه زی Sterna aurantia River Tern
River tern.jpg
۱۸۵ پرستوی دریایی معمولی Sterna hirundo Common Tern
Common tern with fish.jpg
۱۸۶ پرستو دریایی کوچک Sterna albifrons Little Tern
Sternula albifrons 2 - Little Swanport.jpg
۱۸۷ ﭘﺮﺳﺘﻮﻱ. ﺩﺭﻳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ. ﺳﻔﻴﺪ Chlidonias hybridus Whiskered Tern
Chlidonias hybrida 2 (Marek Szczepanek).jpg
۱۸۸ پرستوی دریایی بال سفید Chlidonias leucopterus White-winged Tern
Chlidonias leucopterus Mai Po.jpg
۱۸۹ پرستو دریایی سیاه, Chlidonias niger Black Tern
Chlidonias niger.jpg
خانواده کوکریان: Pteroclidae باقرقره دارای بدن کوچک سر و گردن آن کبوتر مانند اما محکم فشرده‌است. آنها به مدت طولانی می‌توانند پرواز نمایند. پرنده گله پرواز پاهای آنها از انگشتان پر شده‌است. ۱۶ گونه در سراسر جهان و ۷ گونه آن در افغانستان زیست می‌نمایند.
۱۹۰ باقرقرهٔ راه راه Pterocles lichtensteinii Lichtenstein's Sandgrouse
Lichtenstein's sandgrouse cropped.jpg
۱۹۱ باقرقره تبیتی Syrrhaptes tibetanus Tibetan Sandgrouse
Syrrhaptes tibetanus.jpg
۱۹۲ کوکر دم دراز Syrrhaptes paradoxus Pallas's Sandgrouse
Syrrhaptes paradoxus.jpg
۱۹۳ کوکر طلایی یا کوکر شکم سفید Pterocles alchata Pin-tailed Sandgrouse
Pterocles alchata.jpg
۱۹۴ کوکر خالدار Pterocles senegallus Spotted Sandgrouse
Pterocles senegallus 1921.jpg
۱۹۵ کوکر شکم سیاه Pterocles orientalis Black-bellied Sandgrouse
Pterocles sp.jpg
۱۹۶ با قرقره گندمی Pterocles coronatus Crowned Sandgrouse
Pterocles coronatus 1921.jpg
راسته:کبوتر: Columbiformes..
خانواده کبوتران: Columbidae شامل (کبوتر قمری فاخته) اند. در جهان ۳۰۸ نوع وجود دارد از جمله ۱۱ گونه آن در افغانستان دیده می‌شود.
۱۹۷ کبوتر خانگی Columba livia Rock Pigeon
Blue Rock Pigeon (Columba livia) in Kolkata I IMG 9762.jpg
۱۹۸ کبوترکوهی Columba rupestris Hill Pigeon
ColumbaRupestris.jpg
۱۹۹ کبوتر برفی Columba leuconota Snow Pigeon
ColumbaLeuconotaBaker.jpg
۲۰۰ کبوتر کوهپایه Columba oenas Stock Dove
Columba oenas1.jpg
۲۰۱ فاخته خاوری Columba eversmanni Yellow-eyed Pigeon بعداً
۲۰۲ فاخته Columba palumbus Common Wood-Pigeon
Columba palumbus -garden post-8.jpg
۲۰۳ قمری Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove
European Turtle Dove (Streptopelia turtur).jpg
۲۰۴ قمری خاوری Streptopelia orientalis Oriental Turtle Dove
Orientalturtledove.JPG
۲۰۵ یا کریم یا موسیچه Streptopelia decaocto Eurasian Collared Dove
Streptopelia decaocto -balcony -two-8.jpg
۲۰۶ قمری خالدار Streptopelia chinensis Spotted Dove
Streptopelia chinensis Tas Edit.jpg
۲۰۷ قُمری ِ خانگی Streptopelia senegalensis Laughing Dove
Stigmatopelia senegalensis -Gaborone Game Reserve, Botswana-8.jpg
راسته طوطیسانان: Psittaciformes
خانواده طوطی: Psittacidae در جهان ۳۳۵ نوع وجود دارد از جمله ۳ گونه آن در افغانستان دیده می‌شود.
۲۰۸ شاه طوطی Psittacula eupatria Alexandrine Parakeet
Alexandrine Parakeet (Psittacula eupatria) pair -2pc.jpg
۲۰۹ طوطی طوق صورتی یا طوطی سبز Psittacula krameri Rose-ringed Parakeet
Rose-ringed Parakeets (Male & Female)- During Foreplay at Hodal I Picture 0034.jpg
۲۱۰ طوطی همالیائی Psittacula himalayana Slaty-headed Parakeet
Slaty headed Parakeet I IMG 3102c.jpg
راسته کوکوسانان: Cuculiformes.
خانواده کوکو: Cuculidae این خانواده شامل کوکو رودنرها و انیس می‌باشد. با کبوتر و بلبل شباعت دارند. در جهان ۱۳۸ نوع وجود دارد از جمله ۳ گونه آن در افغانستان دیده می‌شود.
۲۱۱ کوکوی تاجدار (ابلق) Clamator jacobinus Pied Cuckoo
Pied Cuckoo (Clamator jacobinus) with a catterpillar W IMG 4009.jpg
۲۱۲ کوکو Cuculus canorus Common Cuckoo
Cuculus canorus vogelartinfo chris romeiks CHR0791 cropped.jpg
۲۱۳ کوکوکوچک Cuculus poliocephalus Lesser Cuckoo -
راسته جغد: Strigiformes.
خانواده جغدها:Strigidae دارای جسامتهای خورد تا بزرگ می‌باشند. چشمان بزرگ دارند که حدقه آن خورد وبزرگ می‌شوند بنام دسک میگویند. در جهان ۱۹۵ نوع وجود دارد از جمله۱۰ گونه آن در افغانستان دیده می‌شود.
۲۱۴ مرغ حق جنوبی Otus brucei Pallid Scops-Owl
ScopBruciiKeulemans.jpg
۲۱۵ مرغ حق Otus scops European Scops-Owl
Zwergohreulen.jpg
۲۱۶ شاهبوف Bubo bubo Eurasian Eagle-Owl
Uhu-muc.jpg
۲۱۷ جغد ماهیخوار Ketupa zeylonensis Brown Fish-Owl
Brown fishing owl.jpg
۲۱۸ جغد جنگلی Strix aluco Tawny Owl
Tawny wiki edit1.jpg
۲۱۹ جغد کولارید Glaucidium brodiei Collared Owlet
Collared Owlet.jpg
۲۲۰ جغد کوچک خالدار Athene brama Spotted Owlet
Spotted Owlet (Athene brama)- Pair in Foreplay at Bharatpur I IMG 5472.jpg
۲۲۱ جغد کوچک Athene noctua Little Owl
Athene noctua (Steenuilkuiken).jpg
۲۲۲ جغد شاخدار Asio otus Long-eared Owl
Asio otus -Battlefield Falconry Centre, Shrewsbury, Shropshire, England-8a.jpg
۲۲۳ جغد تالابی Asio flammeus Short-eared Owl
Asio flammeus -Fazenda Campo de Ouro, Piraju, Sao Paulo, Brasil-8.jpg
راسته: Caprimulgiformes.
خانواده شبگرد:Caprimulgidae پرنده مهاجر تابستان در مناطق آسیا و زمستان در افریقا بسر می‌برد. در زمین تخم می‌گزارند. جسامت متوسط بال دراز پای کوتاه وکم گردش می‌کنند. در جهان ۸۶ نوع وجود دارد از جمله۴ گونه آن در افغانستان دیده می‌شود.
۲۲۴ شبگرد معمولی Caprimulgus europaeus Eurasian Nightjar
Caprimulgus europaeus.jpg
۲۲۵ شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius Egyptian Nightjar
Egyptian Nightjar.jpg
۲۲۶ شبگرد بلوچی Caprimulgus mahrattensis Sykes's Nightjar
CaprimulgusMahrattensisGould.jpg
۲۲۷ شبگرد هندی Caprimulgus asiaticus Indian Nightjar
Common Indian Nightjar joby.JPG
راسته پرستو سانان: Apodiformes..
خانواده پرستو:Apodidae پرنده گان کوچک اند. دارای پا کوتاه‌اند. در جهان ۹۸ نوع ازین پرنده وجود دار ۳ نوع آن در افغانستان زندگی می‌کنند.
۲۲۸ پرستوی شکم سفید Tachymarptis melba Alpine Swift
Alpi1.jpg
۲۲۹ پرستوی معمولی یا ابابیل Apus apus Common Swift
Apus apus -Barcelona, Spain-8 (1).jpg
۲۳۰ پرستوی کوچک Apus affinis Little Swift
House swift I IMG 3260.jpg
راسته سبزقباسانان: Coraciiformes
خانواده ماهی‌خورک‌ها: Alcedinidae درای سر بزرگ منقار دراز وقوی و پای کوتاه می‌باشند. ۹۳ نوع این پرنده در جهان وجود دارد از جمله۴ نوع آن در افغانستان زیست می‌نمایند.
۲۳۱ ماهی خورک معمولی Alcedo atthis Common Kingfisher
Alcatt.jpg
۲۳۲ ماهی خورک سینه سفید Halcyon smyrnensis White-throated Kingfisher
Halcyon smyrnensis -Kerala, India-8 (1).jpg
۲۳۳ ماهی خورک کاکلدار Megaceryle lugubris Crested Kingfisher
CrestedKingfisher.jpg
۲۳۴ ماهی خورک ابلق Ceryle rudis Pied Kingfisher
Ceryle rudis -Ranganthittu Bird Sanctuary, Karnataka, India -pair-8-2c.jpg
خانواده زنبور خور:Meropidae ۲۶ نوع این پرنده در جهان وجود دارد از جمله۳ نوع آن در افغانستان زیست می‌نمایند.
۲۳۵ زنبور خور کوچک Merops orientalis Green Bee-eater
Merops orientalis.jpg
۲۳۶ زنبورخوار گلوخرمایی Merops persicus Blue-cheeked Bee-eater
Merops persicus.jpg
۲۳۷ زنبور خور معمولی Merops apiaster European Bee-eater
Şahlûr.jpg
خانواده سبز قبا: Coraciidae پرندگانی هستند کلاغ مانند و خوشرنگ با منقاری قوی، گردن کوناه و پاهای نیرومند می‌باشد. پرواز نمایشی آنها شامل چرخشها و معلق زدن‌های جالب است. اغلب بدون حرکت در جاهای بلند می‌نشینند، و از آنجا برای شکار حشره‌ها، مارمولک‌ها و دیگر حیوانات کوچک بسوی زمین پرواز می‌کنند. پرواز تنها را خوش دارند. نرو و مادهٔ آن‌ها هم شکل است و در سوراخ‌ها آشیانه می‌سازند. ۱۲ نوع این پرنده در جهان وجود دارد از جمله۲ نوع آن در افغانستان زیست می‌نمایند.
۲۳۸ سبز قبا Coracias garrulus European Roller
European roller.jpg
۲۳۹ سبز قبای هندی Coracias benghalensis Indian Roller
Indian Roller Bandhavgarh.jpg
خانواده هدهدیان: Upupidae هُدهُد یا شانه‌بسَر یا مرغ سلیمان نام یکی از پرندگان از خانواده هدهدیان است. زیستگاه این پرنده بیشتر در آسیا، اروپا و افریقای شمالی است. این پرنده دارای سر بزرگ و از چهار رنگ یعنی آبی سیاه سفید نارنجی ساخته شده‌است. در جهان دو نوع وجود دارد از جمله یکنوع آن در افغانستان وجود دارد.
۲۴۰ هُدهُد یا شانه‌سرک Upupa epops Hoopoe
Upupa epops 1 Luc Viatour.jpg
راسته دارکوب سانان: Piciformes.
خانواده دارکوب:Picidae دارکوب‌ها پرندگانی هستند با منقاری قوی و نوک تیز اند که با آن تنه درختان را سوراخ می‌کنند. زبان آنها خیلی دراز است و پاهای قویی دارند که دو انگشت آن در جلو و دو انگشت در عقب قرار دارد. دم آنها محکم است و هنگام بالا رفتن از درخت از آن به عنوان تگیه‌گاه استفاده می‌کنند. پرندگانی تک‌زی هستند ؛ پروازی پرتوان و موجی دارند، نر و ماده آنها همشکل نیست. بیشتر نرهایک قسمت روی سرشان رنگ سرخ دارند. در سوراخ‌هایی که در تنه درخت ایجاد می‌کنند آشیانه می‌سازند. از حشرات، میوه‌ها و مغز دانه‌ها و شیره درختان تغذیه می‌کنند. در جهان ۲۱۸ نوع وجود دارد از جمله ۵ نوع آن در افغانستان وجود دارد.
۲۴۱ دارکوب ایروشیا Jynx torquilla Eurasian Wryneck
Jynx torquilla vlaskop cropped.jpg
۲۴۲ دارکوب قهوه ئی Dendrocopos auriceps Brown-fronted Woodpecker
Brown-fronted Woodpecker.jpg
۲۴۳ دارکوب بال سفید Dendrocopos leucopterus White-winged Woodpecker
White-winged Woodpecker.jpg
۲۴۴ دارکوب برفی Dendrocopos himalayensis Himalayan Woodpecker
Himalayan Woodpecker (female) I IMG 6732.jpg
۲۴۵ دارکوب سبز راهراه Picus squamatus Scaly-bellied Woodpecker
Scaly-bellied Woodpecker.jpg
راسته گنجشک سانان: Passeriformes. ۳۵ فامیل ۲۴۷ گونه پرندگان راسته کنجشک سانان در افغانستان زیست می‌نمایند. پرندگان این راسته عمدتا پرندگان کوچک و متوسط هستند و به رنگ‌های مختلف می‌باشند و از مواد گیاهی و حشرات تغذیه می‌کنند. اکثر این پرنده گان دارای آواز مقبول می‌باشند.
خانواده چکاوک:Alaudidae در جهان ۹۱ نوع وجود دارد از جمله ۱۶ نوع آن در افغانستان وجود دارد.
۲۴۶ چکاوک سر دم سیاه Ammomanes cincturus Bar-tailed Lark
Ammomanes cinctura Gould.jpg
۲۴۷ چکاوک بیابانی Ammomanes deserti Desert Lark
Steinlerche.jpg
۲۴۸ چکاوک هدهد Alaemon alaudipes Greater Hoopoe-Lark
Greater hoopoe lark Mauritania.jpg
۲۴۹ چکاوک گندمزار Melanocorypha calandra Calandra Lark
Bereşe.jpg
۲۵۰ چکاوک طوقی Melanocorypha bimaculata Bimaculated Lark بعداً
۲۵۱ چکاوک پنجه کوتاه Calandrella brachydactyla Greater Short-toed Lark
Calandrella brachydactyla1.jpg
۲۵۲ چکاوک پنجه کوتاه هیوم Calandrella acutirostris Hume's Lark بعداً
۲۵۳ چکاوک کوچک Calandrella rufescens Lesser Short-toed Lark
Calandrella rufescens -Canary Islands -Spain-8.jpg
۲۵۴ چکاوک هندی Calandrella raytal Sand Lark
Calandrella raytal head.jpg
۲۵۵ چکاوک کاکلی Galerida cristata Crested Lark
Crested Lark (Galerida cristata) at Sultanpur I Picture 118.jpg
۲۵۶ چکاوک درختی Lullula arborea Wood Lark
Lullula arborea Rodrigo)de Almeida.jpg
۲۵۷ چکاوک آسمانی Alauda arvensis Eurasian Skylark
Alauda arvensis 2.jpg
۲۵۸ چکاوک آسمانی کوچک Alauda gulgula Oriental Skylark
Oriental Skylark I IMG 0571.jpg
۲۵۹ چکاوک شاخدار Eremophila alpestris Horned Lark
Shore Lark.jpg
۲۶۰ چکاوک تیمینک Eremophila bilopha Temminck's Lark
Eremophila bilopha 1838.jpg
خانواده پرستو:Hirundinidae در جهان ۷۵ نوع وجود دارد از جمله ۱۰ نوع آن در افغانستان وجود دارد.
۲۶۱ چلچله رودخانهای(پرستو ساحلی) Riparia riparia Sand Martin
Digesvale.jpg
۲۶۲ پرستو ریکی کم رنگ Riparia diluta Pale Sand Martin
Riparia Riparia-2006-Ejdzej-1.jpg
۲۶۳ چلچله گلو نصواری Riparia paludicola Plain Martin
Riparia paludicola 1.jpg
۲۶۴ چلچله کوهی Ptyonoprogne rupestris Eurasian Crag-Martin
Ptyonoprogne rupestris -Europe-8.jpg
۲۶۵ چلچله بیابانی Ptyonoprogne fuligula Rock Martin
Ptyonoprogne fuligula 1 cropped.jpg
۲۶۶ چلچله Hirundo rustica Barn Swallow
Landsvale.jpg
۲۶۷ پرستو دم باریک Hirundo smithii Wire-tailed Swallow
Wire-tailed Swallow (Hirundo smithii) W IMG 0540.jpg
۲۶۸ چلچله دمگاه قرمز Cecropis daurica Red-rumped Swallow
Golondrina dáurica Cecropis daurica 1.jpg
۲۶۹ چلچله طوقی Petrochelidon fluvicola Streak-throated Swallow
HirundoFluvicolaGould.jpg
۲۷۰ چلچله دمگاه سفید Delichon urbica House Martin
Delichon urbicum -Iceland -flying-8.jpg
خانواده دم جنبانک:Motacillidae این پرندگان دارای بدن کوچک دم متوسط یا دراز می‌باشند. در جهان ۵۴ نوع وجود دارد از جمله ۱۵ نوع آن در افغانستان وجود دارد.
۲۷۱ دم جنبانک سفید Motacilla alba White Wagtail
White-Wagtail.jpg
۲۷۲ دم جنبانک دمگاه سفید Motacilla madaraspatensis White-browed Wagtail
Motacilla maderaspatensis -Pashan Lake, Pune, Maharashtra, India-8.jpg
۲۷۳ دم جنبانک سر زرد Motacilla citreola Citrine Wagtail
Citrine wagtail I IMG 8326.jpg
۲۷۴ دم جنبانک زرد Motacilla flava Yellow Wagtail
Yellow wagtail.jpg
۲۷۵ دم جنبانک خاکستری Motacilla cinerea Grey Wagtail
Grey Wagtail.jpg
۲۷۶ پپت شرقی Anthus rufulus Oriental Pipit
Paddyfield Pipit I4-Kolkata IMG 2109.jpg
۲۷۷ پپت خاکی Anthus campestris Tawny Pipit
AnthusCampestris cropped.jpg
۲۷۸ پپت نوک‌دراز Anthus similis Long-billed Pipit
Long-billed pipit.jpg
۲۷۹ پپت درختی Anthus trivialis Tree Pipit
Anthus triviallis (Marek Szczepanek).jpg
۲۸۰ پت پشت بلوطی Anthus hodgsoni Olive-backed Pipit
Olive backed Pipit.jpg
۲۸۱ پپت صحرایی Anthus pratensis Meadow Pipit
Meadowpippit2008 edit.jpg
۲۸۲ پپت گلوسرخ Anthus cervinus Red-throated Pipit
Red-throated Pipit.jpg
۲۸۳ پپت گلگون Anthus roseatus Rosy Pipit بعداً
۲۸۴ پپت تالابی Anthus spinoletta Water Pipit
Anthus spinoletta.jpg
۲۸۵ پپت آپلند Anthus sylvanus Upland Pipit بعداً
خانواده شیریک و کوکو:Campephagidae دارای جسامت متوسط یاکوچک، رنگ خاکستری با رنگ سیاه و سفید اند. در جهان ۸۲ نوع وجود دارد از جمله ۲ نوع آن در افغانستان وجود دارد.
۲۸۶ مینوویت گلابی Pericrocotus roseus Rosy Minivet
PericrocotusRoseusGould.jpg
۲۸۷ مینویت دم دراز Pericrocotus ethologus Long-tailed Minivet
Long-tailed Minivet (Male) I IMG 7332.jpg
خانواده بلبل: در جهان ۱۳۰ نوع وجود دارد از جمله ۵ نوع آن در افغانستان وجود دارد.
۲۸۸ بلبل معمولی Pycnonotus barbatus Common Bulbul
Common Bulbul, Lake Manyara.jpg
۲۸۹ بلبل خرما Pycnonotus leucotis White-eared Bulbul
White eared Bulbul I2-Bharatpur IMG 8495.jpg
۲۹۰ بلبل خرما سینه سفید Pycnonotus leucogenys White-cheeked Bulbul
Himalayan Bulbul I2 IMG 3990.jpg
۲۹۱ بلبل دمگاه سرخ Pycnonotus cafer Red-vented Bulbul
Red-vented Bulbul (Pycnonotus cafer) feeding at Kapok (Ceiba pentandra) at Kolkata I IMG 2535.jpg
۲۹۲ بلبل سیاه Hypsipetes leucocephalus Black Bulbul
Black Bulbul I IMG 6662.jpg
خانواده تاج طلایی:Regulidae یک خانواده کوچک پرندگان اند. از پرندگان دنیای قدیم می‌باشند. در جهان ۷ نوع وجود دارد از جمله یک نوع آن در افغانستان وجود دارد.
۲۹۳ سسک تاج طلایی Regulus regulus Goldcrest
Regulus regulus 60North cropped.jpg
خانواده بال لاکی: Bombycillidae در جهان ۳ نوع وجود دارد از جمله یک نوع آن در افغانستان وجود دارد.
۲۹۴ بال لاکی Bombycilla garrulus Bohemian Waxwing
Cedar Wax Wing.jpg
خانواده میوه خور: Hypocoliidae اغلب به صورت گله‌های کوچک دیده می‌شود، از میوه‌ها تغذیه می‌کنند. در جهان ۲۱۸ نوع وجود دارد از جمله ۵ نوع آن در افغانستان وجود دارد. دارای رنگ خاکستری دور چشمان این گونه پرندگان رنگ سیاه دارند.
۲۹۵ میوه خور یا میوه خور خاکستری Hypocolius ampelinus Hypocolius
Hypocolius-Arpit.jpg
خانواده زرده پره یا غوطه زنک یا زردچه: Cinclidae یک گروه از پرندگان وسیع اند که زیستگاه آن شامل محیط‌های آبی در آمریکا، اروپا، و آسیا. می‌باشد. در سراسر جهان ۵ گونه وجود دارد از جمله ۲ گونه آن در افغانستان وجود دارد.
۲۹۶ زیر آبروک Cinclus cinclus White-throated Dipper
Cinclus cinclus -Kirkcudbright, Scotland-8.jpg
۲۹۷ غوطه زنک نصواری Cinclus pallasii Brown Dipper
Brown Dipper- Immature about to jump under water I IMG 6551.jpg
خانواده الیکایی:Troglodytidae الیکایی عمدتا کوچک و کم رنگ، آهنگ صدای آن بلند است. این پرندگان دارای بال‌های کوتاه نازک سر پاین دارند. گونه‌های مختلفی دم خود را راست نگه می‌دارند. همه آنها حشره خوار هستند. در سراسر جهان ۸۰ گونه وجود دارد از جمله ۱ گونه که در افغانستان زیست می‌نمایند. یک گونه آن از پرندگان دنیای جدید است.
۲۹۸ الیکایی Troglodytes troglodytes Eurasian Wren
Troglodytes troglodytes -fence-8a.jpg
خانواده صعوه‌ها:Prunellidae دارای منقار باریک ونوک تیز می‌باشند. پروازشان قوی و سریع ولی کوتاه مدت است و آرام و کم‌پید هستند. در اثنا راه گشتن دم وبال خودرا بلرزه در می‌آورند. دارای پرواز سریع وکوتاه مدت می‌باشند. در سراسر جهان ۱۳ گونه وجود دارد از جمله ۵ گونه که در افغانستان زیست می‌نمایند..
۲۹۹ صعوه کوهی Prunella collaris Alpine Accentor
Alpine accentor saganta.jpg
۳۰۰ صعوه همالیای Prunella himalayana Himalayan Accentor -
۳۰۱ صعوه سینه بور Prunella strophiata Rufous-breasted Accentor
Rufous-breasted Accentor I IMG 7249.jpg
۳۰۲ صعوه نصواری Prunella fulvescens Brown Accentor
AccentorFulvescensKeulemans.jpg
۳۰۳ صعوه سیاه گلو Prunella atrogularis Black-throated Accentor
Prunella atrogularis by John Gould 1.jpg
خانواده توکاها : Turdidae پرندکوچک و گنجشک مانند است. منقاری باریک و یا نسبتا باریک دارند. پاهای آنها قوی غالبا رنگارنگ و با قامتی نسبتا راست می‌باشند در بین آنها بهترین پرندگان آواز خوان وجود دارد این خانواده دارای گونه‌های زیاد و نسبتا نا متجانسی‌ست و شامل چک‌ها، دم سرخ‌ها، بلبل‌ها و توکاها می‌باشد. در جهان ۳۳۵ نوع وجود دارد از جمله ۱۱نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید.
۳۰۴ طرقهٔ کوهی Monticola saxatilis Common Rock Thrush
Monticola saxatilis NAUMANN.jpg
۳۰۵ طرقه کوهی آبی پشت Monticola cinclorhynchus Blue-capped Rock Thrush
Monticola cinclorhynchus.jpg
۳۰۶ طرقه آبی(طرقه بنفش) Monticola solitarius Blue Rock Thrush
Monticola solitarius philippensis.JPG
۳۰۷ طرقه کبود Myophonus caeruleus Blue Whistling-Thrush
Myophonus caeruleus - Ang Khang edit1.jpg
۳۰۸ توکای تکیل Turdus unicolor Tickell's Thrush
Turdus unicolor.jpg
۳۰۹ توکای سیاه Turdus merula Blackbird
Common Blackbird.jpg
۳۱۰ توکا شاه بلوطی Turdus rubrocanus Chestnut Thrush
Turdus rubrocanus gouldi.jpg
۳۱۱ توکای گردن نصواری Turdus ruficollis Dark-throated Thrush
Dark Throated Thrush in Temple of Heaven.JPG
۳۱۲ توکای پشت بلوطی Turdus pilaris Fieldfare
Turdus pilaris2.jpg
۳۱۳ توکای بال سرخ Turdus iliacus Redwing
Redwing Turdus iliacus.jpg
۳۱۴ توکای بزرگ Turdus viscivorus Mistle Thrush
Turdus viscivorus 1.jpg
خانواده سسک :Cisticolas پرنده گان اند که در حنوب زندگی می‌نمایند. پرندگان دنیای قدیم می‌باشند. داری رنگ نصواری ویا خاکستری بوده در میان علفزار دیده می‌شود. در جهان ۱۱۱ نوع وجود دارد از جمله ۴نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید.
۳۱۵ سسک دم چتری Cisticola juncidis Zitting Cisticola
Zitting Cisticola (Breeding plumage) I- Kolkata IMG 5046.jpg
۳۱۶ سسک جنبان Scotocerca inquieta Streaked Scrub-Warbler
ScotocercaInquietaGronvold.jpg
۳۱۷ پرینیا خط دار Prinia criniger Striated Prinia [[پرونده
۳۱۸ پرینیا سبزه زار Prinia gracilis Graceful Prinia
Graceful Prinia I IMG 9480.jpg
خانواده سسک جنگلی دنیای قدیم: Sylviidae پرنده گان کوچک حشره خوار اند. منقار باریک دارند. پر و بالشان به سرعت فرسایش پیدا می‌کند و بر اثر تغییر رنگ تشخیص آنها دشوارتر می‌شود. صدا و رفتارشان وسیله مهمی برای شناخت آنها در طبیعت است. معمولا در بین بوته‌های کوتاه، روی زمین یا در نزدیکی زمین و یا در نیزارها تخم می‌گذارند. از حشرات، عنکبوت‌ها و حلزون‌ها تغذیه می‌کنند. ۲۹۱ گونه در سراسر جهان وجود دارد و ۳۵ گونه آن در افغانستان زیست می‌نماید.
۳۱۹ سسک دم پهن Cettia cetti Cetti's Warbler
37-090505-cettis-warbler-at-Kalloni-east-river.jpg
۳۲۰ سسک راه راه Locustella naevia Grasshopper Warbler
Locustellaluscinioides.jpg
۳۲۱ سسک پالاس Locustella certhiola Pallas's Warbler
20070304贵阳-黄腰柳莺.jpg
۳۲۲ سسک ابرو سفید Acrocephalus melanopogon Moustached Warbler
Acrocephalus melanopogon ad03 CB.jpg
۳۲۳ سسک شالیزار Acrocephalus agricola Paddyfield Warbler
Paddyfield Warbler (Acrocephalus agricola) in Kolkata Im IMG 0496.jpg
۳۲۴ سسک بالدارکند Acrocephalus concinens Blunt-winged Warbler
Blunt-winged Warbler I IMG 0202.jpg
۳۲۵ سسک نیزار Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler
Acrocephalus scirpaceus Vlaskop cropped.jpg
۳۲۶ سسک تالابی Acrocephalus dumetorum Blyth's Reed-Warbler
Blyth's Reed Warbler I2 IMG 9417.jpg
۳۲۷ سسک بزرگ نیزار Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler
Acrocephalus arundinaceus adult NRM.jpg
۳۲۸ سسک پر سر و صدا Acrocephalus stentoreus Clamorous Reed-Warbler
Clamorous reed warbler.jpg
۳۲۹ سسک درختی کوچک Hippolais caligata Booted Warbler
Hippolais caligata1.jpg
۳۳۰ سسک سایکس Hippolais rama Sykes's Warbler
Syke's Warbler (Hippolais rama) on Vilaiti Siris (Samanea saman) in Kolkata W IMG 4659.jpg
۳۳۱ سسک درختی زیتونی Hippolais pallida Eastern Olivaceous Warbler
Hippolais pallida Akko Israel 2.jpg
۳۳۲ سسک درختی بزرگ Hippolais languida Upcher's Warbler -
۳۳۳ سسک چیف چاف Phylloscopus collybita Common Chiffchaff
Phylloscopus collybita (taxobox).jpg
۳۳۴ سسک چیفچاف کوهی Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff -
۳۳۵ سسک کوچک (سسک بیدی کوچک) Phylloscopus neglectus Plain Leaf-Warbler -
۳۳۶ سسک ابرو زرد Phylloscopus griseolus Sulphur-bellied Warbler
Sulpher-bellied Warbler (Phylloscopus griseolus)at Sindhrot near Vadodara, Gujrat Pix 175.jpg
۳۳۷ سسک برگی Phylloscopus schwarzi Radde's Warbler
Radde's Warbler (Phylloscopus schwarzi).jpg
۳۳۸ سسک دمگاه لیموی Phylloscopus proregulus Lemon-rumped Warbler -
۳۳۹ سسک رنگ رفته Phylloscopus chloronotus Pale-rumped Warbler -
۳۴۰ سسک برگی بروکس Phylloscopus subviridis Brooks's Leaf-Warbler
PhylloscopusKeulemans.jpg
۳۴۱ سسک ابرو زرد Phylloscopus inornatus Yellow-browed Warbler
Phylloscopus inornatus Meet Again 368583749 crop.png
۳۴۲ سسک برگی هیوم Phylloscopus humei Hume's Warbler
Hume's Warbler I2 IMG 3401.jpg
۳۴۳ سسک ابرو زرد Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler
Greenish Warbler I IMG 0565.jpg
۳۴۴ سسک برگی نوک بزرگ Phylloscopus magnirostris Large-billed Leaf-Warbler -
۳۴۵ سسک برگی توتلر Phylloscopus tytleri Tytler's Leaf-Warbler
PhylloscopusTytleri.jpg
۳۴۶ سسک برگی تاج دار Phylloscopus occipitalis Western Crowned Leaf-Warbler
Western Crowned Warbler I IMG 3954.jpg
۳۴۷ سسک گلو سفید Sylvia communis Greater Whitethroat
Flickr - Rainbirder - Common Whitethroat (Sylvia communis).jpg
۳۴۸ سسک گونه سیاه (سسک گلو سفید کوچک) Sylvia curruca Lesser Whitethroat
Sylvia curruca 1 (Martin Mecnarowski).jpg
۳۴۹ سسک گلو سفید هیوم Sylvia althaea Hume's Whitethroat
Hume's Lesser Whitethroat (Sylvia althaea) in Hyderabad, AP W IMG 1441.jpg
۳۵۰ سسک بیابانی Sylvia nana Asian Desert Warbler
Asian Desert Wrabler.jpg
۳۵۲ سسک سینه راه راه Sylvia nisoria Barred Warbler
Sylvia nisoria.jpg
۳۵۳ سسک چشم سفید Sylvia crassirostris Eastern Orphean Warbler
Tallarol emmascarat 01 (Sylvia hortensis).jpg
۳۵۴ سسک سر دودی Sylvia mystacea Menetries's Warbler
Sylvia mystacea.jpg
خانواده مگس گیر: Muscicapidae پرندگانی کوچک و بیشتر درخت زی اند. منقاری کج با قاعده پهن دارند. اغلب با بدنی راست در جاهای بلند می‌نشینند و از آنجا به دنبال حشرات به پرواز در می. آیند و پس از شکار آنها در هوا یا روی زمین معمولا به همان نقطه اول باز می‌گردند. تک زی اند. به جز از مگس گیر خالدارمتباقی نر و ماده آنها همشکل نیست. در سوراخها، یا روی درختها لانه می‌سازند و از حشرات و عنکبوتها تغذیه می‌کنند
۳۵۵ مگس گیر راه راه مگس‌گیر خال‌دار Muscicapa striata Spotted Flycatcher
SpottedFlycatcheronfence.jpg
۳۵۶ مگس گیر سایبری Muscicapa sibirica Siberian Flycatcher
Dark-sided Flycatcher on branch.jpg
۳۵۷ مگس خوار دم راست Muscicapa ruficauda Rusty-tailed Flycatcher
Rusty-tailed Flycatcher I IMG 7389.jpg
۳۵۸ مگس گیر گلو سرخ Ficedula parva Red-breasted Flycatcher
Red-breasted Flycatcher.jpg
۳۵۹ مگس خوار کنار آب Ficedula superciliaris Ultramarine Flycatcher
Ultramarine Flycatcher I IMG 6835.jpg
۳۶۰ مگس خوار سینه سرخ Erithacus rubecula European Robin
Rouge gorge familier - crop (WB correction).jpg
۳۶۱ بلبل شباهنگ یا بلبل هزاردستان Luscinia megarhynchos Common Nightingale
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)-2.jpg
۳۶۲ مگس خواردم سفید Luscinia pectoralis White-tailed Rubythroat
White-tailed Rubythroat.jpg
۳۶۳ گلوآبی Luscinia svecica Bluethroat
Luscinia svecica volgae.jpg
۳۶۴ حشره خوار گلو آبی Luscinia brunnea Indian Blue Robin [[پرونده:LusciniaBrunnea.svg|100px|چپ|]
۳۶۵ حشره خوارزیربال سرخ Tarsiger cyanurus Red-flanked Bluetail
Tarsiger cyanurus.jpg
۳۶۶ سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis White-throated Robin
Nightingale yelpin.jpg
۳۶۷ دم چتری Cercotrichas galactotes Rufous-tailed Scrub-Robin
Cercotrichas galactotes.jpg
۳۶۸ سینه سرخ هندی Saxicoloides fulicata Indian Robin
Indian Robin (Saxicoloides fulicata) in Kawal, AP W IMG 2031.jpg
۳۶۹ دم سرخ پشت بلوطی Phoenicurus erythronota Rufous-backed Redstart
Rufous-backed Redstart.jpg
۳۷۰ دم سرخ بغل آبی Phoenicurus caeruleocephalus Blue-capped Redstart -
۳۷۱ دم سرخ سیاه Phoenicurus ochruros Black Redstart
Hausrotschwanz Brutpflege 2006-05-21-05.jpg
۳۷۲ دم سرخ معمولی Phoenicurus phoenicurus Common Redstart
Gekraagde Roodstaart 20040627.JPG
۳۷۳ دم سرخ کوهی Phoenicurus erythrogaster White-winged Redstart
White-winged Redstart (Female) I IMG 7102.jpg
۳۷۴ دم سرخ پیش آبی Phoenicurus frontalis Blue-fronted Redstart
Blue fronted Redstart- Male - Himachal I2 IMG 3517.jpg
۳۷۵ دم سرخ فرق سفید Chaimarrornis leucocephalus White-capped Redstart
White-capped Redstart I IMG 7401.jpg
۳۷۶ پشت سرخ آبی تالابی Rhyacornis fuliginosus Plumbeous Redstart
Rhyacornis fuliginosus - Doi Inthanon.jpg
۳۷۷ چک سایبری Saxicola maura Siberian Stonechat
Siberian Stonechat (Saxicola maura)- Male at Bharatpur I IMG 5768.jpg
۳۷۸ دم چنگالی کوچک (ماهی دم) Enicurus scouleri Little Forktail
EnicurusScouleriGould.jpg
۳۷۹ دم چنگالی خالدار Enicurus maculatus Spotted Forktail
Enicurus maculatus.jpg
۳۸۰ چک بوته‌ای Saxicola rubetra Whinchat
Saxicola rubetra LC0029.jpg
۳۸۱ چک پیشانی سفید Saxicola macrorhyncha White-browed Bushchat
White Browed Bushchat Arpit.jpg
۳۸۲ چک ابلق Saxicola caprata Pied Bushchat
Pied bushchat fem.jpg
۳۸۳ چک سیاه سر سفید Oenanthe leucopyga White-tailed Wheatear
Oenanthe leucopyga.jpg
۳۸۴ چکچک دم سفید Oenanthe monacha Hooded Wheatear
Hoodedwheateronstone.JPG
۳۸۵ چکچک سیاه شکم سفید (چکچک سیاه) Oenanthe alboniger Hume's Wheatear -
۳۸۶ ¨چکچک سیاه دم سفید Oenanthe leucura Black Wheatear
Oenanthe leucura Martien Brand.jpg
۳۸۷ چکچک (چکچک کوهی) Oenanthe oenanthe Northern Wheatear
Northern wheatear male09.JPG
۳۸۸ چکچک پشت سفید Oenanthe finschii Finsch's Wheatear -
۳۸۹ چکچک ابلق خاوری Oenanthe picata Variable Wheatear
Variable wheatear-Oenanthe picata.jpeg
۳۹۰ چکچک ابلق Oenanthe pleschanka Pied Wheatear
Oenanthe pleschanka.jpg
۳۹۱ چکچک دم سرخ Oenanthe xanthoprymna Red-tailed Wheatear
SaxicolaCummingiGronvold.jpg
۳۹۲ چکچک بیابانی Oenanthe deserti Desert Wheatear
Oenanthe deserti -Mongolia-8.jpg
۳۹۳ چکچک دشتی Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear
Isabelline wheatear (Oenanthe isabellina) male, non-breeding.jpg
خانواده:Monarchidae در جهان ۹۹ نوع وجود دارد از جمله ۱ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۳۹۳ مگس خوار مقبول آسیای Terpsiphone paradisi Asian Paradise-Flycatcher
Terpsiphone paradisi -near Amaya Lake, Dambulla, Sri Lanka-8.jpg
خانواده:Timaliidae در جهان ۲۷۰ نوع وجود دارد از جمله ۳نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۳۹۴ مگس خوار آرام Garrulax lineatus Streaked Laughingthrush
Streaked Laughingthrush I IMG 3892.jpg
۳۹۵ مگس خوار خال خالی Garrulax variegatus Variegated Laughingthrush
Variegated Laughing Thrush It2.jpg
۳۹۶ لیکو Turdoides caudatus Common Babbler
Common Babbler (Turdoides caudatus) in Hodal, Haryana W IMG 6317.jpg
خانواده:Paradoxornithidae در جهان ۲۰ نوع وجود دارد از جمله ۱نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۳۹۷ چرخ ریسک نیزار Panurus biarmicus Bearded Reedling
Panurus biarmicus 2 (Martin Mecnarowski).jpg
خانواده چرخریسک دمدراز:Aegithalidae در جهان ۹ نوع وجود دارد از جمله ۱ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۳۹۸ تت کومه سفید Aegithalos leucogenys White-cheeked Tit -
خانواده چرخ ریسک:Paridae در جهان ۵۹ نوع وجود دارد از جمله ۸ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۳۹۹ تت سینه زرد Cyanistes flavipectus Yellow-breasted Tit -
۴۰۰ تت ویلو Poecile montana Willow Tit
Parus atricapillus 2 (Marek Szczepanek).jpg
۴۰۱ تیت سیاه سینه Periparus rufonuchalis Black-breasted Tit
Rufous-naped Tit I.jpg
۴۰۲ تیت کاکل سیاه Periparus melanolophus Black-crested Tit
Spot winged Tit- carrying feed for chicks I2 MG 3205.jpg
۴۰۳ چرخ‌ریسک بزرگ Parus major Great Tit
Parus major 2 Luc Viatour.jpg
۴۰۴ تت ترکستانی Parus bokharensis Turkestan Tit
Parus major 2 Luc Viatour.jpg
۴۰۵ تیت آبی Cyanistes caeruleus Blue Tit
ParusCaeruleus.jpg
۴۰۶ تیت لاجوردی Cyanistes cyanus Azure Tit
Azure tit by Vincent van der Spek.jpg
خانواده کمـر کلی:Sittidae پرندگان کوچک اند. سر بزرگ، منقاری قوی، پاهای کوتاه با پنجه‌های بلند و بالهای نسبتا بلند و نوک‌تیز دارند. تکزی هستند. پروازی موجی دارند. نر و ماده آنها همشکل است. در سوراخ‌ها لانه می‌سازند. از حشرات و دانه‌ها تغذیه می‌کنند. ! در جهان ۲۴ نوع وجود دارد از جمله ۴ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۴۰۷ کمر کلی جنگلی Sitta europaea Eurasian Nuthatch
Sitta europaea Luc Viatour.jpg
۴۰۸ کمر کلی کشمیری Sitta cashmirensis Kashmir Nuthatch
SittaKashimirensis.svg
۴۰۹ کمر کلی روی سفید Sitta leucopsis White-cheeked Nuthatch
SittaLeucopsisGould.jpg
۴۱۰ کمر کولی بزرگ Sitta tephronota Persian Nuthatch
SittaTephronota.svg
خانواده:Tichodromidae یکنوع این خانواده در افغانستان زیست می‌نماید
۴۱۱ دیوار خیزک Tichodroma muraria Wallcreeper
Tichodroma muraria02 cropped.jpg
خانواده خانواده دارخزک:Certhiidae در جهان ۶ نوع وجود دارد از جمله یک نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۴۱۲ درخت خیزک همالیایی Certhia himalayana Bar-tailed Treecreeper
Bar-tailed Treecreeper I IMG 7308.jpg
خانواده چرخ ریسک پشت بلوطی:Remizidae در جهان ۱۳ نوع وجود دارد از جمله ۳ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۴۱۳ چرخ ریسک پشت بلوطی Remiz pendulinus Eurasian Penduline-Tit
Remiz pendulinus -Estonia -singing by partly built nest-8 cropped.jpg
۴۱۴ تیت سر سیاه Remiz macronyx Black-headed Penduline-Tit
Remiz pendulinus -Estonia -singing by partly built nest-8 cropped.jpg
۴۱۵ تیت تاج سفید Remiz coronatus White-crowned Penduline-Tit
AegithalusCoronatus.jpg
خانواده عسل خورک:Nectariniidae در جهان ۱۳۱ نوع وجود دارد از جمله یک نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۴۱۶ شهد خوار بنفش Cinnyris asiaticus Purple Sunbird
Purple Sunbird (Nectarinia asiatica)- Male (Breeding) on Kapok (Ceiba pentandra) in Kolkata I IMG 1893.jpg
خانواده سسک چشم سفید هندی:Zosteropidae در جهان ۹۶ نوع وجود دارد از جمله ۱ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۴۱۷ سسک چشم سفید معمولی Zosterops palpebrosus Oriental White-eye
Oriental White Eye- Bhopal I IMG 0656.jpg
خانواده پری شاهرخ:Oriolidae در جهان ۲۹ نوع وجود دارد از جمله یک نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۴۱۸ شاهرخ طلایی Oriolus kundoo Indian Golden Oriole
Eurasian Golden Oriole (Oriolus oriolus)- kundoo race- Male at Secunderabad W IMG 6714.jpg
خانواده سنگ چشم: Laniidae در جهان ۳۱ نوع وجود دارد از جمله۸ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۴۱۹ سنگ چشم پشت سرخ Lanius collurio Red-backed Shrike
Lanius collurio 2 (Martin Mecnarowski).jpg
۴۲۰ سنگ چشم دم سرخ Lanius isabellinus Isabelline Shrike
Lanius isabellinusIbis1867P005A.jpg
۴۲۱ سنگ چشم پشت بلوطی Lanius vittatus Bay-backed Shrike
Bay-backed Shrike (Lanius vittatus) at Sultanpur I Picture 052.jpg
۴۲۲ سنگ چشم دمگاه حنایی Lanius schach Long-tailed Shrike
Long-tailed Shrike (Lanius schach- erythronotus race) in Delhi W2 Pix 051.jpg
۴۲۳ سنگ چشم خاکستری بزرگ Lanius excubitor Great Grey Shrike
Lanius excubitor 1 (Marek Szczepanek).jpg
۴۲۴ سنگ چشم خاکستری کوچک Lanius minor Lesser Grey Shrike
Lesser Grey Shrike by Daniel Bastaja.jpg
۴۲۵ سنگ چشم پیشانی سفید Lanius nubicus Masked Shrike
Lanius nubicus.jpg
۴۲۶ سنگ‌چشم کله‌سرخ Lanius senator Woodchat Shrike
Lanius senator01 new.jpg
خانواده بوچانگاه: Dicruridae در جهان ۲۴ نوع وجود دارد از جمله۲ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۴۲۷ بوجانگا سیاه Dicrurus macrocercus Black Drongo
Black Drongo (Dicrurus macrocercus) IMG 7702 (1)..JPG
۴۲۸ بوجانگا خاکستری Dicrurus leucophaeus Ashy Drongo
Ashy Drongo I IMG 8168.jpg
خانواده کلاغیان: Corvidae در جهان ۱۲۰ نوع وجود دارد از جمله۱۳ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۴۲۹ زاغ سر سیاه Garrulus lanceolatus Black-headed Jay
Lanceolated Jay lithograph.jpg
۴۳۰ زاغی Pica pica Eurasian Magpie
Pica pica -Helsinki, Finland-8a.jpg
۴۳۱ زاغ خالدار Nucifraga caryocatactes Eurasian Nutcracker
Spotted Nutcracker.jpg
۴۳۲ کلاغ کوهی نوک سرخ Pyrrhocorax pyrrhocorax Chough
Alpine Chough by Jim Higham.jpg
۴۳۳ کلاغ نوک زرد Pyrrhocorax graculus Alpine Chough
Alpine Chough by Jim Higham.jpg
۴۳۴ کلاغ گردن بور Corvus monedula Eurasian Jackdaw
Coloeus monedula -Ham Common, London Borough of Richmond upon Thames, England-8.jpg
۴۳۵ کلاغ هندی Corvus splendens House Crow
House-Crow444.jpg
۴۳۶ کلاغ سیاه Corvus frugilegus Rook
Corvus frugilegus -Dartmoor, Devon, England-8.jpg
۴۳۷ کلاغ لاشه Corvus corone Carrion Crow
Corvus corone Rabenkrähe 1.jpg
۴۳۸ کلاغ منقاربزرگ Corvus macrorhynchos Large-billed Crow
Large billed Crow I IMG 0965.jpg
۴۳۹ غراب گردن قهوه‌ای Corvus ruficollis Brown-necked Raven
Brown-necked raven.jpg
۴۴۰ غراب معمولی Corvus corax Common Raven
Common raven by David Hofmann.jpg
۴۴۱ کلاغ ابلق Corvus cornix Hooded Crow
Corvus cornix -perching-8.jpg
خانواده سار: Sturnidae در جهان ۱۲۵ نوع وجود دارد از جمله۵ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۴۴۲ مینای بانک Acridotheres ginginianus Bank Myna
3485c myna,bank bithur 2007may05 09.46.54.jpg
۴۴۳ مینای معمولی Acridotheres tristis Common Myna
Common Myna (Acridotheres tristis) on Kapok (Ceiba pentandra) in Kolkata W IMG 4297.jpg
۴۴۴ مینا برهمنی Temenuchus pagodarum Brahminy Starling
1172ww brahminy-myna delhi-crpark 2007apr14.jpg
۴۴۵ سار گلو قرمز Pastor roseus Rosy Starling
Sturnus roseus.jpg
۴۴۶ سار Sturnus vulgaris European Starling
Sturnus vulgaris -England -standing-8.jpg
خانواده خانواده سهره ریز: Estrildidae در جهان ۱۴۱ نوع وجود دارد از جمله۱ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۴۴۷ مونیا گلوسفید Euodice malabarica White-throated Munia
Indian Silverbill (Lonchura malabarica) near Hyderabad W IMG 7786.jpg
خانواده زرد پره‌ها: Emberizidae در جهان ۲۷۵ نوع وجود دارد از جمله۱۷ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۴۴۹ زرد پرهٔ لیمویی،سهره اروپایی Emberiza citrinella Yellowhammer
Emberiza citrinella -New Zealand -North Island-8.jpg
۴۵۰ زرد پرهٔ گونه سفید Emberiza leucocephalos Pine Bunting
Emberiza leucocephalos NAUMANN.jpg
۴۵۲ زرد پره کوهی Emberiza cia Rock Bunting
Emberiza cia Martien Brand.jpg
۴۵۳ زرده پره سرخاکستری Emberiza buchanani Grey-necked Bunting
GreyNeckedBunting PrasadBR.jpg
۴۵۴ زرد پرهٔ رخ زرد Emberiza cineracea Cinereous Bunting
090508-cinereous-bunting-at-Petrified-Forest.jpg
۴۵۵ زرد پرهٔ زیتونی Emberiza hortulana Ortolan Bunting
Ortolan.jpg
۴۵۶ زرد پره ی سر سفید Emberiza stewarti Chestnut-breasted Bunting
Chestnut-breasted Bunting.jpg
۴۵۷ زرد پره ی راه راه Emberiza striolata House Bunting
Emberiza striolata2.jpg
۴۵۸ زرد پره ی زیتونی Emberiza fucata Chestnut-eared Bunting
Emberiza fucata.jpg
۴۵۹ زرد پره ی کوچک Emberiza pusilla Little Bunting
Little Bunting.jpg
۴۶۰ زرد پره ی حنایی Emberiza rustica Rustic Bunting
Emberiza rustica2.jpg
۴۶۱ زردپره سر سیاه Emberiza melanocephala Black-headed Bunting
28-090504-black-headed-bunting-at-first-layby.jpg
۴۶۲ زرد پره سر سرخ Emberiza bruniceps Red-headed Bunting
Emberiza bruniceps.jpg
۴۶۳ زرد پره ی تالابی Emberiza schoeniclus Reed Bunting
Reed Bunting male and female.jpg
۴۶۴ زرد پره ی مزرعه Emberiza calandra Corn Bunting
Emberiza calandra, mâle chantant (Matthieu Gauvain).jpg
۴۶۵ زرد پره لاپلندی Calcarius lapponicus Lapland Longspur
Laplandbunting67.jpg
۴۶۶ زرد پره برفی Plectrophenax nivalis Snow Bunting
Plectrophenax nivalis1.jpg
خانواده سهره: Fringillidae در جهان ۱۳۷ نوع وجود دارد از جمله۲۴ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۴۶۷ سهره جنگلی Fringilla coelebs Chaffinch
Chaffinch (Fringilla coelebs).jpg
۴۶۸ سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla Brambling
Fringilla montifringilla 2 (Marek Szczepanek).jpg
۴۶۹ سهره کوهی Leucosticte nemoricola Plain Mountain-Finch
Plain Mountain Finch DSC02659.JPG
۴۷۰ سهره کوهی سر سیاه Leucosticte brandti Black-headed Mountain-Finch -
۴۷۱ سهره سرخ Carpodacus erythrinus Common Rosefinch
Carpodacus erythrinus 20060623.jpg
۴۷۲ سهره کمرنگ Carpodacus synoicus Pale Rosefinch
Carpodacus synoicus -Jordan -pair-8.jpg
۴۷۳ سهره ابرو سفید Carpodacus thura White-browed Rosefinch
PropasserBlythiKeulemans.jpg
۴۷۴ سهره سرخ پوش Carpodacus rhodochlamys Red-mantled Rosefinch
CarpodacusRhodochlamysGould.jpg
۴۷۵ سهره بزرگ قفقازی Carpodacus rubicilla Caucasian Great Rosefinch -
۴۷۶ سهره سرخ‌پیشانی Carpodacus puniceus Red-fronted Rosefinch -
۴۷۷ سهره نوک قیچی Loxia curvirostra Red Crossbill
Red Crossbills (Male).jpg
۴۷۸ سهره سبز Carduelis chloris European Greenfinch
European Greenfinch male female.jpg
۴۷۹ سهره زرد Carduelis spinus Eurasian Siskin
Carduelis spinus male.jpg
۴۸۰ سهره معمولی Carduelis carduelis European Goldfinch
European Goldfinch.jpg
۴۸۱ سهره کوهی Carduelis flavirostris Twite
Carduelis flavirostris.jpg
۴۸۲ سهره سینه سرخ Carduelis cannabina Eurasian Linnet
Carduelis cannabina -England -male-8.jpg
۴۸۳ سهره پیشانی سرخ Serinus pusillus Fire-fronted Serin
Fire-fronted Serin.jpg
۴۸۴
Coccothraustes coccothraustes Hawfinch
Coccothraustes coccothraustes.jpg
۴۸۵ سهره ساه وزرد رنگ Mycerobas icterioides Black-and-yellow Grosbeak
Black-&-Yellow Grosbeak (Male) I IMG 7362.jpg
۴۸۶ سهره سیاه Mycerobas carnipes White-winged Grosbeak
Pycnorhamphus carneipes.jpg
۴۸۷ سهره بال‌سرخ Rhodopechys sanguinea Crimson-winged Finch
RhodopechysSanguineus.jpg
۴۸۸ سهره ی مغولی Rhodopechys mongolica Mongolian Finch -
۴۸۹ سهره صورتی Bucanetes githaginea Trumpeter Finch
Bucanetes githagineus -Salinas de Janubio, Lanzarote, Spain-8.jpg
۴۹۰ سهره خاکی Rhodospiza obsoleta Desert Finch
RhodopechysObsoleta.jpg
خانواده: Passeridae در جهان ۳۵ نوع وجود دارد از جمله۱۱ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید
۴۹۱ گنجشک خانگی Passer domesticus House Sparrow
House Sparrow mar08.jpg
۴۹۲ گنجشک سنه سیاه Passer hispaniolensis Spanish Sparrow
Passer Hispaniolensis Male.JPG
۴۹۳ گندشک حنایی Passer rutilans Russet Sparrow
Russet Sparrow (Male) I IMG 6779-crop.jpg
۴۹۴ گنجشک رودخانه‌ای Passer moabiticus Dead Sea Sparrow
Passer moabiticus.jpg
۴۹۵ گنجشک درختی Passer montanus Eurasian Tree Sparrow
Tree Sparrow Japan Flip.jpg
۴۹۶ گنجشک گلو زرد Petronia xanthocollis Chestnut-shouldered Petronia
Chestnut-shouldered Petronia (Petronia xanthocollis) at Bharatpur I IMG 5262.jpg
۴۹۷ گنجشک کوهی Petronia petronia Rock Petronia
Petronia petronia Martien Brand.jpg
۴۹۸ گنجشک خاکی Carpospiza brachydactyla Pale Rockfinch
Carpospiza brachydactyla.jpg
۴۹۹ گنجشک برفی Montifringilla nivalis White-winged Snowfinch
Snowfinch.jpg
۵۰۵ پانویس

۶ منابع

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر