۱۳۹۳ اسفند ۱۶, شنبه

ارزش مجموعی معادن افغانستان

ارزش مجموعی معادن افغانستان اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا پس از تلاش چندین ساله توانست نقشه ومقدار مواد معدنی افغانستان را تا حد لازم تثبیت نماید. در سروی معلوم گردید که افغانستان منبع مهم آهن مس نوبیم و منرالهای قیمتی است. کشور بنسبت معضلات منطقوی به یک جنگ در گیر مانده است ضروری است تا این کشور ازین جنگ رهائی یابد. یکی از مهمترین وسیله رهائی از جنگ تقویه اقتصادی دوامدار است. تا دوباره خود کفا شود. ارزش معادن افغانستان را اداره سروی وجیولوژی دولت امریکا با عکس برداری ناسا چنین تثبیت نمود. ۲۲۲٬۸۹۲٬۳۵۰٬۰۰۰ انرزی + ۹۰۸٬۹۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ فلزات =۱۱۳۱۸۴۰۳۵۰۰۰۰میلیون دالر ویا ۱۱۳۱٫۸۴ میلیارد دالر میشود. طبق اظهارات اباما افغانستان فعلاً توسط جامعه جهانی حمایت مالی می‌شود. واین کمک روزی قطع خواهد شد. بدین منظور وسیله وجود داشته باشد تا کشور دوباره بطرف فقیر شدن باز نگردد. یکی از مهمترین وسیله نجات استفاده سالم از معادن است.۹۰۸ بیلیون پوتانشیل فلزات افغانستان است با استفاده چنین سرمایه کشور می‌تواند بطرف سعادت و خوشبختی رود. ۷۰فیصد از معادن افغانستان توسط سروی جیولوژی آمریکا شناخت گردیده است.۶۰ فیصد بودیجه مصارف افغانستان را کشورهای جهان می‌پردازد.۱۰۰فیصد بودیجه قوای مسلح را نیز کشورهای جهان می‌پردازد. در صورت قطع شدن چنین منبع عواید فعلی دولت نمی‌تواند کفایت چنین مصارف را نماید. در صورت عدم توسعه زراعت وصنعت کشور دوباره بطرف فقر میرودبخصوص اگر اداره سالم نباشد. انارشی بی امنی وتروریزم دوباره توسعه خواهد یافت . واین یک معضله بین‌المللی خواهد بود. دولت سالم در افغانستان از همه اولترضروری است. دولت سالم با همکاری همه اقشار ساخته میشود. ضرورت تشکیل دولت ملی ساختن دولت ملی ورهای از شر گروها و قدرت مندان منفی جز اساسی دولت سالم شمرده می‌شود. فراخوان ملی وتحویلی دولت به احزاب سیاسی و شخصیتهای ملی افغانستان مایه تشکیل دولت ملی می‌شود. در تشکیل دولت ملی هیچ ملیت و حزبی را نباید نادیده گرفت. دولت سالم و پیشرفت افغانستان از همین جا آغاز میگردد. دولت نباید زیر فشار شخصیتها , تنظیم ها , گروه ها دین و مذهب باشد. بگذارید دولت آزاد عمل کند. در غیر هر نوع مانع دولت را از کار باز می ماند. منبع اداره سروی وجیولوژی ایلات متحده امریکا http://www.defense.gov/news/d2010614slides.pdf

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر