۱۳۹۰ دی ۹, جمعه

ارزش معادن افغانستان تثبیت شد                  ارزش معادن افغانستان تثبیت شد
اداره سروی جیولوژی ایالات متحده امریکا پس از تلاش چندین ساله توانست نقشه ومقدار مواد معدنی افغانستان را تا حد لازم تثبیت نماید.در سروی معلوم گردید که افغانستان منبع مهم آهن مس نوبیم و منرالهای قیمتی است.کشور بنسبت مضلات منطقوی به یک جنگ در گیر مانده است ضروری است تا این کشور ازین جنگ رهائی یابد .یکی از مهمترین وسیله رهائی تقویه اقتصادی دوامدار است.تا دوباره خود کفا شود.
ارزش مجموعی به دالر
قیمت هر واحد به دالر
مقدار ذخیره
موقیعت
نام ذخایر
123,195,240,000$
بشکه/77،19
1،569 میلیارد بشکه
حوزه افغانستان تاجیک
نفت خام
56،316،330،000
مترمکعب/3،59
15،687  میلیارد فوت مکعب 
حوزه آمو دریا
گاز
43،380،780،000
بشکه/ 77،19
562 میلون بشکه
حوزه آمو دریا
گاز مایع
222,892,350,000مجموعه    Tekstboks:      شهر مهمTekstboks: منابع منرالهای صنعتیTekstboks:     معادن آهنTekstboks: معادن پیش بینی شدهTekstboks:       ولایتTekstboks:     شاهراه عمدهTekstboks: منابع معدنی متقدمجدول ارزش منابع معدنی افغانستان
شماره
ذخایر               
ارزش به دالر امریکائی
1
آهن
$420,850,000,000

2
مس
$273,998,000,000

3
نوبیم
$81,200,000,000
4
کوبالت
$50,820,000,000
5
طلا
$24,996,000,000
6
مولیبد دنیم
$23,892,000,000
7
عناصر کمیاب
$7,406,000,000
8
اسبتس
$6,322,000,000
9
نقره
$5,335,000,000
10
پوتاشیم
$5,090,000,000
11
المونیم
$4,434,000,000
12
گرافیت
$671,000,000
13
لاجورد
$650,000,000
14
فلوریت -فلورسپر
$644,000,000
15
فسفورس
$581,000,000
16
جست و سرب
$547,000,000
17
میرکوری
$495,000,000
18
سترونیتیم
$408,000,000
19
سلفر
$234,000,000
20
تالک
$164,000,000
21
مگنیزیت
$161,000,000
22
کوهالین
$50,000,000
مجموعه

$908,948,000,000

222,892,350,000 + 908,948,000,000 =1131840350000یا      1131.84 ملیارد دالر.  طبق اظهارات امریکا افغانستان فعلاً توسط جامعه جهانی حمایت مالی میشود.واین کمک روزی قطع میشود بدین منظور وسیله وجود داشته باشد تا دوباره بطرف فقیر شدن باز نگردد.بدین منظور یکی از مهمترین وسیله استفاده سالم از معادن است.908 بیلون پوتانشیل فلزات افغانستان است با استفاده چنین سرمایه کشور میتواند بطرف سعادت و خوشبختی رود.
70فیصد از معادن افغانستان توسط سروی جیولوژی امریکا شناخت گردیده است.60 فیصد بودیجه مصارف افغانستان را کشورهای جهان میپردازد.100فیصد بودیجه قوای مسلح را نیز کشورهای جهان میپردازد.در صورت قطع شدن عواید فعلی دولت نمی تواند کفایت چنین مصاف را نماید.در صورت عدم توسعه زراعت وصنعت کشور دوباره بطرف فقر میرودبخصوص اگر اداره سالم نباشد انارشی بی امنی وتروریزم دوباره توسعه می یابد.واین یک معضله بین المللی است. دولت سالم در افغانستان از همه اولترضروری است.در صورت که دولت سالم وجود نداشته باشد این کشور نمی تواند از فقر رهائی یابد . 
تبصره
ساختن دولت ملی ورهای از شر گروها و قدرت مندان منفی جز اساسی دولت سالم شمرده میشود.فراخوان ملی وتحویلی دولت به احزاب سیاسی و شخصیتهای ملی افغانستان مایه تشکیل دولت ملی میشود. در کنفرانس اول ودوم بن و سایر گرد هم آئی قدرت مندان  نظامی و یا افرادی شرکت نموده و مینمایند که از یک جهت به نظامی گران متعلق است. از احزاب سابق افغانستان دانشمندان  و شخصیت های ملی  که دارای  اهلیت اداری وسیاسی اند اصلاً اهمیت داده نشده است.

منبع
اداره  سروی وجیولوژی ایلات متحده امریکا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر